Uwaga! Sklep działa jako katalog produktów. Jeśli chcesz zapytać o dostępność produktu lub złożyć zamówienie - ZADZWOŃ: 720 580 900.
Boże Krówki
Wyszukiwanie
Kategorie

  W dobrej cenie:
  do 5  •  do 10  •  do 20
Producenci
Autorzy
Informacje o produkcie
Żywot i bolesna Męka Pana naszego, Jezusa Chrystusa i Najświętszej Matki Jego Maryi wraz z Tajemnicami Starego Przymierza
Nasza cena: 138,00 zł
Kliknij aby powiększyć
Producent Wyd. Arka
Autor Emmerich Anna Katarzyna
Rok wydania2009
Format21,5 x 30,0 cm
Oprawatwarda, skóropodobna, grzbiet szyty, tasiemki do zaznaczania
Liczba stron920
Waga [kg]2,29
Opis Linki Recenzje (5)
Opis produktu
W przeciwieństwie do innych wydań niniejsza publikacja nie zawiera żadnych skrótów.

Książka ta zyskała wielokrotnie imprimatur Kościoła Św.

Jest uważana za jedną z najlepszych po Piśmie Św., tłumaczona na wiele języków, cieszy się ogromnym zainteresowaniem na świecie, które aktualnie jeszcze się zwielokrotniło z powodu najgłośniejszego w tej chwili filmu o Męce Jezusa Pasja.

Bóg przez bł. Annę Katarzynę Emmerich, wybraną duszę, objawia nie znane dotąd ani w Piśmie Św., ani w Św. Tradycji Kościoła, ani w żadnym dziele teologicznym - szczegóły związane z całym dziełem stworzenia i odkupienia człowieka wraz z tajemnicami odnoszącymi się do Apokalipsy.

Twórcy tego wspaniałego dzieła korzystali również z wizji A. K. Emmerich. Korespondent amerykańskiego National Catholic Reporter (NCR) w Watykanie John Allen potwierdził, że Papież po obejrzeniu „Pasji” Gibsona powiedział o filmie: „Jest tak jak było”. Jan Paweł II, podkreśla dziennikarz, „uważa, że film jest wiernym opisem ostatnich 12 godzin życia Chrystusa”.

Wg przeważającej opinii, nikt w historii Kościoła poza Matką Bożą, nie miał dane tak dokładnie widzieć i głęboko przeżywać Mękę Pana Jezusa i Matki Najświętszej (w jakimś stopniu porównywalne mogą tu być wizje Wandy Malczewskiej, Marii Valtorty i Marii z Agredy) jak A. K. Emmerich.

Czytając rozdziały poświęcone dzieciństwu i działalności Nauczycielskiej i Cudotwórczej Pana Jezusa, roli, jaką w tym dziele spełniała Matka Boża, stajesz się jakby świadkiem tych wielkich i niezwykłych wydarzeń, które przenikają duszę na wskroś.

Zawarty w książce wstrząsający opis Drogi Krzyżowej odbierany z wnętrza duszy Pana Jezusa, ukazuje jak nigdy dotąd potworność ludzkiego grzechu wraz z jego strasznymi skutkami. Książka ta radykalnie przemienia świadomość religijną i intelektualną czytelnika, wiodąc z niezwykłą siłą do całkowitego poświęcenia się Bogu. Dołączona jest również unikalna mapa drogi krzyżowej w Jerozolimie, według otrzymanych wizji przez A. K. Emmerich.

Papież Jan Paweł II spotykając się z mieszkańcami Münster 1 V 1987 r. powiedział m.in., że „A. K. Emmerich poprzez szczególne powołanie mistyczne ukazywała całemu światu ogromną wartość ofiary i współcierpienia z ukrzyżowanym Panem Jezusem” (L’Osserv. Romano, 7/87).

Wspaniały prezent na każdą okazję.
2 tomy, waga około 2,30 kg, ponad 190 pięknych ilustracji o motywach biblijnych, format A4, 920 str..
Pamiątka na pokolenia!


SPIS TREŚCI:

TOM I

Od wydawcy - 5

Rozdział pierwszy

Nadnaturalny charakter objawień błogosławionej Anny Katarzyny - 7
Z jakim usposobieniem czytać mamy prywatne objawienia - 7
Przedmiot tych objawień - 8
Cel objawień - 9
Publiczne ogłoszenie mistycznych wizji Anny Katarzyny - 9
Rozwiązanie niektórych trudności i zarzutów - 10
Jak przedstawia Anna Katarzyna Emmerich
Niepokalane Poczęcie Maryi? Tajemnica Arki Przymierza - 12
Szczególne zalety objawienia błogosławionej Katarzyny. Ich pożytek - 16

Rozdział drugi

Świadectwa książąt Kościoła i teologów - 17
Overberg, Stolberg, Gorres - 17
Zdania angielskich i amerykańskich teologów - 18

Rozdział trzeci

Święty żywot i nadprzyrodzona łaska błogosławionej Anny Katarzyny Emmerich - 21
Heroiczne cnoty służebnicy Bożej, a szczególnie jej pokora i posłuszeństwo - 23
Dar wizji i objawień - 26
Stygmaty - 27
Błogosławiona śmierć służebnicy Bożej - 30
Klemens Brentano - 32

Stworzenie świata

Wstęp - 33
1. Upadek Aniołów - 34
2. Stworzenie świata - 36
3. Adam i Ewa - 37
4. - Drzewo życia i drzewo poznania dobra i zła - 39

Grzech i jego skutki

1. Upadek - 41
2. Przyrzeczenie zbawienia - 45
3. Wygnanie z Raju - 47
4. Rodzina Adama - 47
5. Kain. Dzieci Boże. Wielkoludy - 50
6. Noe i jego potomkowie. Patriarchowie Horn i Dżemszyd - 52
7. Wieża Babel - 60
8. Derketo - 64
9. Semiramis - 65
10. Melchizedek - 67
11. Job (Hiob) - 70
12. Abraham - 72
13. Melchizedek ofiaruje chleb i wino - 74
14. Abraham otrzymuje Sakrament Starego Przymierza - 77
15. Jakub - 79
16. Józef i Asenat - 85
17. Arka Przymierza - 92

Najświętsza Maryja Panna

1. Pochodzenie, narodzenie i ślub świętej Anny - 99
2. Święte i Niepokalane Poczęcie Maryi - 103
3. Figury tajemnicy Niepokalanego Poczęcia - 109
4. Obraz uroczystości - 112
5. Wigilia narodzenia Maryi - 112
6. Narodzenie Maryi l - 13
7. Dziecię otrzymuje imię Maryja l - 16
8. Ofiarowanie Maryi. Przygotowanie - 117
9. Podróż do Świątyni - 120
10. Wjazd do Jerozolimy - 122
11. Maryja wstępuje do Świątyni; rodzice ofiarują Ją służbie Bożej - 123
12. Rzut oka na zatwardziałość faryzeuszy - 127
13. Zachariasz otrzymuje obietnicę narodzenia Jana - 127

Najświętsze Wcielenie

1. Święty Józef zaślubia Najświętszą Maryję Pannę - 129
2. Święty domek w Nazaret - 133
3. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie - 134
4. Nawiedzenie Maryi - 136
5. Obrazy uroczyste - 141
6. Przygotowania Świętej Dziewicy do urodzenia Pana Jezusa. Podróż do Betlejem - 142
7. Maryja i Józef przybywaj ą do Betlejem - 146
8. Narodzenie Dzieciątka Jezus - 150
9. Pastuszkowie oddają Dzieciątku pokłon.
Pobożni odwiedzają żłóbek - 154
10. Obrzezanie - 159
11. Podróż świętych Trzech Króli do Betlejem - 161
12. Rodowód Królów - 163
13. Królowie u Heroda - 165
14. Królowie przybywają do Betlejem - 167
15. Drugi dzień pobytu Królów u żłóbka. Ich odjazd - 171
16. Powrót świętej Anny - 173
17. Oczyszczenie Maryi - 175
18. Uroczyste widzenie - 178
19. Śmierć świętego Symeona - 178
20. Powrót Świętej Rodziny do Nazaretu - 178
21. Ucieczka do Egiptu - 181
22. Święta Rodzina wśród zbójców - 184
23. Ogród bal samo wy - 185
24. Święta Rodzina przybywa do Heliopolis - 186
25. Mord niewiniątek - 188
26. Święta Rodzina zdąża do Matarei - 189
27. Powrót Świętej Rodziny z Egiptu - 193
28. Jan jako dziecię i młodzieniec na pustkowiu - 194
29. Uroczyste widzenie o Janie Chrzcicielu - 196
30. Święta Rodzina w Nazarecie. Dwunastoletni Jezus w Świątyni jerozolimskiej - 197
31. Śmierć Józefa. Jezus i Maryja przenoszą się do Kafarnaum - 200

Jezus rozpoczyna Swój urząd nauczycielski

1. Jezus w drodze do Hebron - 203
2. Rodzina Łazarza - 204
3. Jezus w Hebronie, Dotain i Nazarecie - 205
4. Podróż Jezusa przez Liban do Sydonu i Sarepty - 207
5. Jezus w Betsaidzie i Kafarnaum - 208 ,
6. Jezus w Seforis, Betulii, Kedesz i Jizreel - 209
7. Jezus w miejscowości celników - 212
8. Jezus w Kislot przy górze Tabor - 212
9. Jezus w miejscowości pasterskiej Kimki - 213
10. Jezus w miejscowości położonej przed Nazaretem - 214
11. Jezus u Esseńczyka Eliuda - 214
12. Rozmowy Jezusa z Esseńczykiem Eliudem o tajemnicy Starego Przymierza i o Najświętszym Wcieleniu - 215
13. Podróże i rozmowy Jezusa z Eliudem - 218
14. Jezus w Nazarecie - 220
15. Jezus odprawia trzech młodzieńców. Zawstydza wielu uczonych w synagodze w Nazarecie - 221
16. Jezus i Eliud między trędowatymi - 222
17. Jezus przemienia się przed Eliudem - 223
18. Rzut oka na uczniów idących do chrztu - 225
19. Jezus w Gofna - 225
20. Jezus gromi cudzołóstwo Heroda. Podróż świętych niewiast - 226
21. Jezus w Betanii - 227
22. Rozmowy Jezusa z „cichą Marią" i z Maryją, Jego Matką - 230
23. Jezus wyrusza z Łazarzem na miejsce chrztu - 233

Jan nakłania do pokuty i chrzci

1. Jan opuszcza pustynię - 235
2. Żołnierze Heroda, wysłańcy Rady i rzesze pragnących chrztu, przychodzą do Jana - 239
3. Jan otrzymuje polecenie udania się do Jerycha - 240
4. Herod u Jana. Obchód świąteczny tamże - 242
5. Wyspa chrztu Jezusa wyłania się z wód Jordanu - 244
6. Nowe poselstwo z Jerozolimy. Herod powtórnie przybywa do Jana - 245
7. Jan chrzci Jezusa - 246
8. Jezus idzie przez Luz i Ensemes do gospod, w których przebywała i chroniła się Święta Rodzina - 250
9.Jezus w dolinie pasterskiej koło Betlejem - 254
10.Grota żłobkowa jako miejsce modlitwy pasterzy - 255
11.Jezus zwiedza gospodę, gdzie odpoczywała Święta Rodzina w ucieczce do Egiptu - 256
12.Jezus udaje się do Mispy, do jednego z krewnych świętego Józefa - 257
13. Jezus w przedostatniej gospodzie Maryi w Jej podróży do Betlejem - 258
14. Oto Baranek Boży - 258
15. Jezus w Gilgal, Dibon, Sukkot, Arumie i Betanii - 259

Jezus na pustyni. Gody w Kanie. Pierwsze Święta Paschy w Jerozolimie

1. Czterdziestodniowy post Jezusa - 265
Kuszenie Jezusa na pustyni - 269
Szatan kusi Jezusa sztukami kuglarskimi - 270
Szatan kusi Jezusa, aby przemienił kamienie w chleb - 271
Szatan unosi Jezusa na ganek Świątyni, potem na Górę Kwarantanna. Aniołowie pokrzepiają Jezusa - 272
2. Jezus wyrusza nad Jordan i każe chrzcić - 274
3. Jezus w Szilo, Kibsaim i Tebes - 277
4. Pierwsze wyraźne powołanie Piotra, Filipa i Natanaela - 279
5. Gody w Kanie - 283
Zaślubiny. Gra kobiet. Gra losowa mężczyzn - 285
6. Jezus w Kafarnaum i nad jeziorem Genezaret - 290
7. Jezus nakazuje chrzcić w Jordanie - 292
8. Jezus w Adummim i Nebo - 295
9. Jezus uzdrawia w Fasael córkę Esseńczyka Jaira. Pierwsze wzruszenie Magdaleny - 297
10. Jezus w Kafarnaum, Gennabris i Kislot-Tabor - 298
11. Jezus w Szunem, Ulama i Kafarnaum - 301
12. Jezus w Dotain i Seforis. Niesie z dala pomoc rozbitkom - 303
13. Jezus w Nazarecie. Trzej młodzieńcy. Święto Purim - 305
14. Jezus w posiadłości Łazarza koło Tirsy i w Betanii - 306
15. Pierwsze święta Paschy w Jerozolimie - 307
16. Jezus wypędza kupczących z przedsionka Świątyni. Uczta Paschalna. Śmierć cichej Marii - 310

Od końca pierwszych Świąt Paschy aż do nawrócenia Samarytanki przy studni Jakubowej

1. List króla Abgara - 315
2. Jezus w granicach Sydonu iTyru - 316
3. Jezus w SycharLibnat - 318
4. Jezus w Adam. Cudowne nawrócenie
zatwardziałego Żyda - 321
5. Przypowieść o niesprawiedliwym włodarzu - 324
6. Jezus i uczniowie wzywają do chrztu
i słuchania nauki koło Seleucji - 325
7. Jezus na górze koło Berota - 327
8. Jezus idzie przez Gafeter do Kafarnaum - 329
9. Jan Chrzciciel pojmany przez Heroda i uwięziony w Macherus - 330
10. Jezus w Betanii. Urządzenie gospod podróżujących dla Jezusa i uczniów. Zgubiona i odnaleziona perła - 332
11. Jezus w Betoron. Trudy i mozoły uczniów - 335
12. Jezus przy studni Jakubowej w Sychar.
Samarytanka Dina - 336
13. Jezus w Ginnei i Atarot.
Zawstydza złośliwość faryzeuszy - 343
14. Jezus w Engannim i Nain - 345

Podróże nauczycielskie Jezusa w okolicy Genezaretu i nad brzegami Jordanu

1. Posłaniec władcy Kafarnaum - 347
2. Jezus w Kafarnaum - 349
3. Jezus w Betsaidzie - 353
4. Jezus w Małym Seforis i w okolicy.
Różne rodzaje uzdrawiania - 354
5. Jezus w Nazarecie. Faryzeusze chcą strącić
Jezusa z góry - 355
6. Uzdrowienie trędowatych pod Tarichea.
Jezus poucza uczniów w przypowieściach - 357
7. Jezus w domu Piotra. Sposoby faryzeuszy.
Uzdrowienie - 361
8. Jezus naucza i uzdrawia w Kafarnaum - 363
9. Jezus uzdrawia świekrę Piotra.
Wielka pokora Piotra - 366
10. Jezus nad jeziorem kąpielowym w Betulii i w Jotapacie - 366
11. Jezus podczas żniw na polu koło Dotain i w Gennabris - 370
12. Jezus w Abelmehola - 376
13. Jezus idzie z Abelmeholi do Bezech - 380
14. Jezus opuszcza Bezech i idzie do Ainon. Maria z Sufan - 383
15. JezuswRamot-Gilead - 386
16. Jezus idzie z Ramot do Argi, Azo i Efron - 390
17. Jezus w Betaramta-Julias - 394
18. Jezus w Abila i Gadara - 396
19. Jezus w Dibon i Jogbeha - 401

Od drugiego Święta Kuczek, aż do pierwszego nawrócenia się Magdaleny

1. Jezus w Ainon i Sukkot. Maria Szunemitka. Nawrócenie cudzołożnicy - 405
2. Jezus w Akrabis, Szilo i Korei - 410
3. Jezus w Ofra, Salim i Aruma - 412
4. Jezus opuszcza Arumę i udaje się, do Taanat-Szilo i Aser-Michmetat - 417
5. Jezus naucza w Meroz; przyjmuje Judasza Iskariota w poczet uczniów. Pochodzenie i charakter Judasza Iskariota - 421
6. Nauka na górze koło Meroz. Córki Laisy - 424
7. Jezus w Iskariot i Dotan. Uzdrowienie Issachara - 426
8. Jezus idzie z Dotan do Endor. Uzdrowienie chłopca pogańskiego .430
9. Jezus w Jabesz i wDobratkołoTabor - 432
Saul i czarownica z Endor - 433
Poganin Cyrynus z Cypru - 437
10. Jezus idzie do Giszala, miejsca urodzenia
świętego Pawła - 437
Uzdrowienie syna pogańskiego setnika - 438
11. Jezus naucza w Gabara. Pierwsze nawrócenie się Magdaleny - 440
Kazanie na górze Gabara. Magdalena - 441

TOM II

Nauki i czyny Jezusa w Kafarnaum i w okolicy. Kazanie na górze

1. Setnik Korneliusz - 449
2. - Uzdrawiania Jezusa.
Dlaczego uczył przez porównania - 451
3. Wskrzeszenie młodzieńca z Nain - 453
4. Jezus w Megiddo. Uczniowie Jana - 456"
5. Jezus odchodzi z Megiddo.
Uzdrowienie trędowatego - 458
6. Jezus naucza w synagodze w Kafamaum
i uzdrawia dwóch trędowatych - 461:
7. Wskrzeszenie córki Jaira,
przełożonego synagogi - 462:
8. Jezus naucza z łodzi. Powołanie Mateusza - 464;.
9. Ostatnie powołanie Piotra, Andrzeja,
Jakuba i Jana. Uciszenie burzy na morzu - 466
10. Poselstwo Jana Chrzciciela do synagogi.
Obfity połów ryb - 469
11. Kazanie na górze. Uzdrowienie paralityka - 472
12. Jair i jego powtórnie chora córka.
Uzdrowienie niewiasty cierpiącej na krwotok, dwóch niewidomych i faryzeusza - 475
13. Uzdrowienie człowieka z uschniętą ręką.
Błogosławiony żywot, który Cię nosił - 478
14. Jezus w Magdala i Gergeza wpędza
złe duchy w wieprze - 479'
15. Jezus uzdrawia w Betsaidzie
i przybywa znowu do Kafarnaum - 485 •
16. Rozesłanie Apostołów i uczniów - 487
17. Jezus w Betanat, Galgala, Elkosze i Safet - 489
18. Jezus w Kiriataim i Abram - 492

Nawrócenie Magdaleny popadłej ponownie w grzechy, aż do oddania kluczy Piotrowi

1. Jezus naucza w Azanot - 497;
2. Jezus w Gatefer, Kislot i Nazaret - 501 >
3. Jezus naucza na górze koło Tabor
i przybywa do Sunem - 504
4. Ścięcie świętego Jana Chrzciciela - 506.
5. Jezus w Taanat-Szilo i w Antipatris - 510;
6. Jezus w Betoron i w Betanii - 513
7. Jezus w Jucie. Powiadamia o śmierci
Jana Chrzciciela - 515
8. Sprowadzenie i pogrzebanie zwłok
świętego Jana - 521
9. Jezus w Betanii i w Jerozolimie. Uzdrowienie chromego od trzydziestu ośmiu lat - 523
10. Jezus wykupuj e jeńców w Tirsie - 527
11. Jezus w Kafarnaum i w okolicy - 530
12. Nakarmienie pięciu tysięcy ludzi - 533
13. Jezus chodzi po morzu - 535
14. Jezus naucza o Chlebie Żywota - 537
15. Jezus w Dań i Ornitopolis - 540
16. Syrofenicjanka - 541
17. Jezus w Geszur i Nobach.
Obchód święta Purim - 545
18. Jezus w Regabie i w Cezarei Filipowej - 547
19. Koniec Kazania na Górze.
Nakarmienie czterech tysięcy ludzi. Faryzeusze żądają znaku - 550
20. Piotr otrzymuje klucze
Królestwa Niebieskiego - 553

Od drugich Świąt Paschy do powrotu z Cypru

1. Jezus wBetanii i Jerozolimie - 555
2. Uczta paschalna w domu Łazarza - 558
3. Bogacz marnotrawca i ubogi Łazarz - 559
4. Jezus w Atarot i Hadad-Rimmon - 561
5. Przemienienie na górze Tabor - 564
6. Jezus w Kafarnaum i w okolicy - 569
7. Jezus naucza na górze koło Gabary - 574
8. Jezus idzie ku Ornitopolis
i przeprawia się do Cypru - 576
9. Jezus naucza w Salamis - 580
10. Jezus zaproszony w gościnę
do miejscowego rzymskiego starosty - 583
11. Jezus w domu ojca ucznia Jonasza.
Nauka przy chrzcielnicy - 585
12. Jezus idzie do miasta żydowskiego - 586
13. Kapłanka pogańska Merkuria.
Pogańscy uczeni - 587
14. Jezus naucza w Chytrus :591
15. Dom rodzinny i rodzina ucznia Barnaby.
Jezus naucza w okolicy Chytrusu - 593
16. Jezus w mieście Mallep - 596
17. Jezus naucza pogańskich filozofów i przemawia przy żydowskim obrzędzie zaślubin - 598
18. Zielone Świątki. Jezus naucza o chrzcie - 602
Uroczystość Pięćdziesiątnicy - 603
Widzenie przejścia przez Morze Czerwone - 603
19. Jezus ma w synagodze ostre, gromiące kazanie - 605
20. Jezus odwiedza osadę górniczą koło Chytrus - 606
21. Jezus idzie do Cerynii i odwiedza rodziców Mnasona - 608
22. Powrót z Cypru - 611
23. Jezus idzie z Misael, miasta Lewitów, przez Tanach, Nain, Azamot i Danina do Kafarnaum - 613
24. Przybycie Apostołów i uczniów do Kafarnaum - 618
25. Jezus naucza świeżo przyjętych uczniów
o modlitwie i ósmym błogosławieństwie - 623

Wskrzeszenie Łazarza. Jezus w kraju Świętych Trzech Króli

1. Jezus w Bethabara i w Jerychu. Celnik Zacheusz - 627
2. Jezus w drodze do Betanii. Wskrzeszenie Łazarza - 632
3. Jezus wyrusza w podróż
do kraju świętych Trzech Króli - 635
4. Jezus w Kedar - 638
5. Jezus przybywa do Sychar-Kedar i naucza
o tajemnicy małżeństwa - 639
Wskrzeszenie umarłego - 644
6. Jezus przybywa do pierwszego miasta namiotów, zamieszkałego przez czcicieli gwiazd - 646
Nocny obrzęd religijny czcicieli gwiazd - 647
Jezus w osadzie pasterskiej - 648
Cudowna kula - 649
Usunięcie bałwochwalstwa - 649
Jezus zbliża się do siedziby Trzech Króli - 650
7. Menzor uroczyście wprowadza Jezusa
do swego namiotu - 651
8. Jezus w bałwochwalnicy Królów.
Święto pamiątkowe pojawienia się gwiazdy - 655 Przybycie naczelnika obcego plemienia - 659
9. Jezus opuszcza siedzibę Królów
i przybywa do Azariasza, bratanka Menzora, w osadzie pasterskiej w Atom - 660
Cudowne uzdrowienie chorych niewiast - 661
10. Jezus przybywa do Sikdor, Mozian i Ur - 663
11. Jezus przybywa do Egiptu, naucza w Heliopolis i przez pustynię powraca do Judei - 666
12. Jezus w Sycharze, Efronie i Jerychu - 669
13. Jezus idzie do Betanii - 672

Gorzka Męka i Śmierć Pana Naszego Jezusa Chrystusa

1. Ostatnie tygodnie przed męką.
Nauki Jezusa w Świątyni - 675
2. Uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy - 679
Magdalena powtórnie namaszcza Jezusa - 683
Nauka u Łazarza. Piotr otrzymuje ostrą naganę .685 Ofiara wdowy - 686
Jezus mówi o zburzeniu Jerozolimy - 687
Jezus w Betanii - 689
3. Ostatnie nauki Jezusa w Świątyni - 689
4. Magdalena ostatni raz namaszcza Jezusa - 691
5. Ostatnia Wieczerza - 695
6. Umywanie nóg - 704
7. Ustanowienie Najświętszego Sakramentu - 706
8. Ostatnie poufne nauki i poświęcenie
Apostołów - 709
9. Jezus na Górze Oliwnej w Ogrójcu - 711
10. Judasz i siepacze. Drzewo krzyża - 724
11. Pojmanie Pana - 726
12. Przygotowania nieprzyjaciół Jezusa.
Rzut oka na Jerozolimę - 734
13. Jezus przed Annaszem - 737
14. Jezus prowadzony od Annasza do Kajfasza - 739
15. Jezus przed Kajfaszem - 740
16. Naigrywanie z Jezusa - 745
17. Zaparcie się Piotra - 746
18. Maryja koło domu Kajfasza - 748
19. Jezus w więzieniu - 749
20. Judasz w pobliżu sądu - 75 l
21. Poranny sąd nad Jezusem - 752
22. Rozpacz. Koniec Judasza - 753
23. Jezus prowadzony do Piłata - 755
24. Pałac Piłata i jego otoczenie - 756
25. Jezus przed Piłatem - 757
26. Początek nabożeństwa Drogi Krzyżowej - 760
27. Piłat i jego żona - 761
28. Jezus przed Herodem - 762
29. Jezus wraca od Heroda do Piłata - 764
30. Biczowanie Jezusa - 766
31. Maryja podczas biczowania Jezusa - 769
32. Przerwa w obrazach pasyjnych przez pojawienie się świętego Opiekuna Józefa w postaci dziecięcia - 770
33. Zewnętrzny wygląd Maryi i Magdaleny - 773
34. Cierniem ukoronowanie i wyszydzenie Jezusa - 774
35. Oto człowiek - 775
36. Jezus skazany na śmierć krzyżową779
37. Jezus niesie krzyż na Golgotę - 783
38. Pierwszy upadek Jezusa pod krzyżem - 785
39. Jezus niosący krzyż i Jego bolejąca
Najświętsza Matka. Drugi upadek pod krzyżem - 785
40. Szymon Cyrenejczyk.
Trzeci upadek Jezusa pod krzyżem - 787
41. Chusta Weroniki - 788
42. Płaczące córki Jerozolimy.
Czwarty i piąty upadek Jezusa pod krzyżem - 790
43. Jezus na Golgocie.
Szósty i siódmy upadek pod krzyżem - 791
Przygotowanie krzyża - 793
44. Maryja i święte niewiasty
udają się na Kalwarię - 793
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej - dar Maryi dla Kościoła - 793
45. Jezus z szat obnażony i pojony octem - 794
46. Jezus przybity do krzyża - 796
47. Podniesienie i ustawienie krzyża - 798
48. Ukrzyżowanie łotrów - 800
49. Rzucanie losów o szatę Jezusa - 802
50. Jezus na krzyżu pośród dwóch łotrów - 802
51. Naigrawanie się z Jezusa.
Pierwsze słowo z krzyża - 804
52. Zaćmienie słońca.
Drugie i trzecie słowo Jezusa - 805
53. Opuszczenie Jezusa. Czwarte słowo Jezusa na krzyżu - 807
54. Śmierć Jezusa. Piąte, szóste i siódme słowo - 808
55. Trzęsienie ziemi.
Pojawienie się umarłych w Jerozolimie - 812
56. Józef z Arymatei żąda od Piłata ciała Jezusa - 816
57. Otwarcie boku Jezusa.
Łamanie kości łotrom - 817
58. Krótki opis niektórych miejscowości
dawnej Jerozolimy - 818
59. Ogród i grób Józefa z Arymatei - 819
60. Zdjęcie z krzyża - 820
61. Przygotowania do pogrzebania ciała Jezusa - 823
62. Złożenie do grobu - 826
63. Powrót od grobu. Szabat - 828
64. Pojmanie Józefa z Arymatei.
Straż przy grobie Jezusa - 829
65. Przyjaciele Jezusa w Wielką Sobotę - 829
66. Kilka szczegółów o zstąpieniu Jezusa do otchłani - 832

Zmartwychwstanie. Wniebowstąpienie, Zesłanie Ducha Świętego

1. Wieczór przed Zmartwychwstaniem Jezusa .837
2. Zmartwychwstanie Pańskie - 840
3. Zeznania straży - 845
4. Pierwsza wspólna uczta miłości
po Zmartwychwstaniu - 847
5. Komunia Święta Apostołów - 848
6. Uczniowie z Emmaus - 848
7. Apostołowie głoszą
Zmartwychwstanie Pańskie - 852
8. Druga uczta miłości.
Tomasz wkłada rękę w rany boku Jezusa - 854
9. Jezus pojawia się Apostołom
nad Morzem Galilejskim - 856
10. Jezus pojawia się - 500 uczniom - 862
11. Uczta miłości w Betanii i w Wieczerniku - 863
12. Dostojność i godność Najświętszej Panny - 865
13. Wzrost Kościoła Chrystusowego - 866
14. Ostatnie dni przed Wniebowstąpieniem - 867
15. Wniebowstąpienie - 869
16. Zesłanie Ducha Świętego - 872
17. Kościół nad sadzawką Betesda - 875
18. Piotr odprawia pierwszą Mszę Świętą W, - w Wieczerniku - 878
19. Pierwsza wspólna Komunia nowonawróconych. Wybór siedmiu diakonów - 880

Życie Maryi po Wniebowstąpieniu Jezusa

1. Najświętsza Panna przesiedla się z Janem w pobliże Efezu - 885
2. Droga Krzyżowa Maryi koło Efezu.
Maryja odwiedza Jerozolimę888
3. Zejście się Apostołów przy łożu śmierci
Najświętszej Maryi Panny - 890
4. Śmierć, pogrzeb i Wniebowzięcie
Najświętszej Maryi Panny - 892
Spis ważniejszych ilustracji - 903
Aneks od wydawcy - 905
Przypisy - 907
Spis treści - 911
Data dodania produktu: 26 kwiecień 2010.
Poprzedni produkt Produkt 6 z 53 w kategorii Cuda i objawienia Następny produkt
Klienci, zakupili także:
Módlmy się... w sprawach trudnych i beznadziejnych
 Módlmy się... w sprawach trudnych i ...  3,00 zł
Znajdują się tu nowenny, litanie, modlitwy oraz życiorysy i opisy kultu świętych patronów spraw trudnych i beznadziejnych. Ponadto, książeczka zawiera nabożeństwo do św. Judy Tadeusza Ap. i św. Rity. Bardzo ceniony przez ... 
Współcześni odmawiają różaniec
 Współcześni odmawiają różaniec  15,75 zł
Zapraszamy do wędrówki po tajemnicach życia Człowieka - Boga i Jego Matki, do kontemplowania wspólnie ze współczesnymi tej wielkiej Tajemnicy Miłości. Fakt ogłoszenia przez papieża Jana Pawła II Roku Różańca Świętego i dodania ... 
365 dni z Biblią
 365 dni z Biblią  34,00 zł
Z tą książką każdy z 365 dni roku będzie wyjątkowy, bo przeżyty ze Słowem Pana. To drogowskaz, który wskaże nam drogę każdego dnia. 365 dni z Biblią ma być biblijną katechezą wiary chrześcijańskiej, a przede wszystkim ... 
Mojżeszowe Tablice. Opowiadania dla młodzieży na temat Dekalogu
 Mojżeszowe Tablice. Opowiadania dla młodzieży ...  19,90 zł
Wzruszające, pełne humoru opowiadania mogą być pomocne w rozpoznawaniu własnych postaw i kształtowaniu osobowości! Każde z opowiadań znanego pisarza katolickiego, autora bestselleru Święty i diabeł, stanowi miniaturową przypowieść ... 
Nowenna do Matki Bożej Szkaplerznej + Szkaplerz, Medalik i Obrazek
 Nowenna do Matki Bożej Szkaplerznej + Szkaplerz, ...  8,50 zł
Wydana z okazji rocznicy objawienia Nowenna zawiera prócz tekstu samego nabożeństwa: - krótką historię i teologię szkaplerza - pamiątkę przyjęcia do Szkaplerza - wypowiedzi Jana Pawła II W roku 2001 minęło 750 lat od objawienia ... 
Intronizacja Najświętszego Serca Jezusa w rodzinie
 Intronizacja Najświętszego Serca Jezusa w ...  4,00 zł
Wybrane teksty pozwalają na nowo odkryć znaczenie modlitwy za osoby, które żyją w grzechu i swoją postawą obrażają Boga, jak również postawy wynagradzania, będącej wyrazem świadomie przeżywanej wspólnoty wiary i wzajemnej ... 
Księgarnia Maryja w oczach Klientów:

Dziękuję za doskonałą obsługę i miły dodatek do zamówienia. Otwarłem paczuszkę i... jestem przekonany że to nie jest mój ostatni zakup w państwa księgarni. Z Panem Bogiem.

Rafał z Radomska

Szczęść Boże Pani Aneto! Piękna sprawa ta księgarnia... pierwszy raz kupuję ale jestem zadowolony i jeżeli można to proszę o oferty. Odebrałem książkę... dziękuję. Z Panem Bogiem! Niech Wam błogosławi!

Miłosz z Pleszewa

Bardzo dziękuję za "Recepty zdrowia" i dodatkowe niespodzianki. Serdecznie pozdrawiam.

Dariusz z Czarnkowa

Bardzo dziękuję Wam za rzetelność usług, której doświadczyłem w kontakcie z Wami. Tym, co mnie skierowało na kontakt z nieznaną mi wcześniej "Księgarnią Maryja", była atrakcyjna cena poszukiwanych przeze mnie książek. Serdeczna atmosfera i solidność, z jakimi zostałem obsłużony, stawiają Waszą Księgarnię w czołówce katolickich instytucji świadczących usługi handlowe przez Internet.

ks. Jan z Archidiecezji krakowskiej

Szczęść Boże, Właśnie otrzymałam paczkę - wszystko jak należy, jak zwykle. Dziękuję również za miłe dodatki :) O Księgarni pamiętam i polecam, a w kolejce do zamówienia czeka dużo książek... ;) Z Panem Bogiem,

Jolanta ze Stalowej Woli
Więcej opinii...
Wysyłka
  przelew pobranie
Poczta 14 zł 17 zł
Kurier 14 zł 17 zł
Czas dostawy 1-3 dni robocze.
Wysyłamy ZA GRANICĘ. Skontaktuj się z nami!
Zamówienia na kwotę powyżej
250 zł na terenie Polski wysyłamy GRATIS!
KM na Facebooku
Płatności Online
Transferuj.pl