Uwaga! Sklep działa jako katalog produktów. Jeśli chcesz zapytać o dostępność produktu lub złożyć zamówienie - ZADZWOŃ: 720 580 900.
Boże Krówki
Wyszukiwanie
Kategorie

  W dobrej cenie:
  do 5  •  do 10  •  do 20
Producenci
Autorzy
Informacje o produkcie
Wierzę w Ciebie, Boże żywy
Nasza cena: 38,00 zł
Kliknij aby powiększyć
Producent Wyd. Sióstr Loretanek
Autor Wojdecki Waldemar (ks.)
Rok wydania2006
Format11,5 x 16,5 cm
Oprawatwarda, szyta, 4 tasiemki do zaznaczania wybranych miejsc
Liczba stron800
Waga [kg]0,59
Opis Linki Recenzje
Opis produktu
Jest to modlitewnik,  w którym Autor zawarł ogromne bogactwo modlitw.

Są to modlitwy wspólnotowe, liturgiczne i osobiste.

Wszystko po to, abyśmy mogli na co dzień przeżywać obecność Boga i cieszyć się Nim.

Modlitewnik zawiera:

- psalmy,
- modlitwy poszukujących Boga,
- teksty Mszy świętej (także w jęz. łacińskim),
- Liturgię Godzin,
- wszystko o sakramentach,
- nabożeństwach,
- wprowadzenie w rok liturgiczny i wiele innych.

SPIS TREŚCI:

Wstęp - 5

Święta nakazane - 11
Tabela świąt ruchomych i rozkład czytań 12

MODLITWY - 15

Wprowadzenie - 17

Pacierz wspólnoty chrześcijańskiej - 20
Modlitwy - 20
Ojcze nasz - 20
Zdrowaś, Maryjo - 20
Chwała Ojcu - 21
Wierzę w Boga - 21
Przykazania Boże - 21
Błogosławieństwa - 22
Nauka Kościoła świętego - 22
Pięć przykazań kościelnych - 23
Główne prawdy wiary - 24
Siedem sakramentów świętych - 24
Pięć warunków sakramentu pokuty i pojednania - 24
Trzy cnoty Boskie - 25
Cztery cnoty główne - 25
Najprzedniejsze dobre uczynki - 25
Uczynki miłosierne co do duszy - 25
Uczynki miłosierne co do ciała - 25
Siedem grzechów głównych - 25
Ostateczne rzeczy człowieka - 26
Akt wiary - 26
Akt nadziei - 26
Akt miłości - 26
Akt żalu - 26
Modlitwa do Anioła Stróża - 27

Modlitwy poranne - 28
Wezwanie do chwalenia Boga - 28
Modlitwa poranna o pomoc - 29
Tęsknota za Bogiem - 30
Prośby o uświęcenie dnia l pracy - 31
Modlitwa na rozpoczęcie dnia - 32

Modlitwy w ciągu dnia - 33
Anioł Pański - 33
Modlitwa przed posiłkiem - 35
Modlitwa po posiłku - 35
Modlitwa przed nauką - 36
Modlitwa po nauce - 36
Modlitwa przed pracą - 36
Akt oddania się Matce Bożej - 36
Najkrótsze modlitwy - akty strzeliste - 37
Biedna modlitwo codzienna! - 38

Modlitwy wieczorne - 40
Modlitwa na zakończenie dnia - Kompleta - 40

Módlmy się słowami Psalmów - 49
Uwielbienie miłosierdzia Bożego - 50
Będę Cię sławił, Panie - 50
Szczęśliwi, których moc w Panu - 51
Bóg wszystko przenika - 51
Pan moim szczęściem - 52
Ufność moja w Panu - 52
Pokój Boży - 53
Bóg czuwa nad wiernymi - 53
Pouczaj mnie, Panie - 54
Modlitwa o moc w przeciwnościach - 54
Modlitwa w ciężkim doświadczeniu - 55
Dziękczynienie za wybawienie - 56

Modlitwy w różnych okolicznościach - 57
Za Kościół święty - 57
Za papieża - 58
Za wszystkie stany Kościoła - 58
Za katechumenów - 59
O jedność chrześcijan - 59
Za Żydów - 60
Za me wierzących w Chrystusa - 60
Za me wierzących w Boga - 61
Za rządzących państwami - 61
Za strapionych i cierpiących - 62
Za ojczyznę - 62
Wykład Modlitwy Pańskiej - 63
Pieśń słoneczna św. Franciszka z Asyżu - 65
Litania kochających Jezusa - 67
Modlitwa za wszystkie pokolenia - 70
Modlitwa o światło prawdy - 74
Modlitwa o wiarę - 74
Wspomóż wiarę moją - 76
O, daj nam, Panie, natchnienie do wiary! - 77
Wierzę - 78
Modlitwa o prawdziwą mądrość - 79
Modlitwa w bezsennej nocy - 80
Modlitwa o miłość - 81
Modlitwa człowieka pracującego - 81
Modlitwa za rodziców - 82
Modlitwa za ukochaną osobę - 83
Modlitwa o odwrócenie smutku - 83
Modlitwa o dobry humor - 85
Modlitwy o szczęśliwą śmierć - 85
Modlitwa o zachowanie od nagłej śmierci - 87
Modlitwa za wiernych, którzy odeszli - 87
Myśli o niebie - 89
Modlitwa w każdej potrzebie - 90

Modlitwy ludzi szukających Boga - 91
Pragniemy Ciebie, o Chryste - 91
Modlitwa ludzi poszukujących - 91
Ty, który jesteś ponad nami! - 92
Którędy - 93
Do świętego Piotra - 94
Wyszedłem szukać - 95
Chrystusie - 95
Pokaz się z daleka - 96
Naucz się dziwić - 97
Tylko mali grzesznicy spowiadają się długo - 98
Bóg był bliższy mnie niż ja sam siebie - 98
Litania - 99

MSZA ŚWIĘTA - 103

Wprowadzenie - 105
Przygotowanie do Mszy świętej - 113
Modlitwa św. Ambrożego - 113
Modlitwa św. Tomasza z Akwinu - 115

Obrzędy Mszy świętej - 116
Obrzędy wstępne - 116
Liturgia Słowa - 121
Liturgia Eucharystyczna - 125
Przygotowanie darów - 125
Prefacje - 128
Pierwsza Modlitwa Eucharystyczna, czyli Kanon Rzymski - 136
Druga Modlitwa Eucharystyczna - 148 Trzecia Modlitwa Eucharystyczna - 152
Czwarta Modlitwa Eucharystyczna - 157
Piąta Modlitwa Eucharystyczna - 162
1. Modlitwa Eucharystyczna o tajemnicy pojednania - 170
2. Modlitwa Eucharystyczna o tajemnicy pojednania - 175
1. Modlitwa Eucharystyczna w Mszy z udziałem dzieci - 179
2. Modlitwa Eucharystyczna w Mszy z udziałem dzieci - 183
3. Modlitwa Eucharystyczna w Mszy z udziałem dzieci - 187
Obrzędy Komunii - 193
Obrzędy zakończenia - 200
Msza święta w języku łacińskim - 201
Obrzędy wstępne - 201
Liturgia Słowa - 203
Liturgia Eucharystyczna- 205
Obrzędy Komunii- 209
Obrzędy zakończenia - 211

Obrzęd poświęcenia wody i pokropienia wiernych - 212

Dziękczynienie po Mszy świętej - 218
Modlitwa Eucharystyczna z nauki dwunastu Apostołów - 218
Modlitwa św. Tomasza z Akwinu - 220
Modlitwa do Zbawiciela - 221
Ofiarowanie siebie - 221
Modlitwa do Chrystusa Ukrzyżowanego - 222
Prośby św. Augustyna - 222
Modlitwa powszechna ogłoszona przez papieża Klemensa XI - 223
Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny - 225

SAKRAMENTY ŚWIĘTE - 227

Wprowadzenie - 229

Chrzest - 233
Chrzest dzieci - 237
Obrzędy chrztu dzieci - 239
Chrzest dzieci w niebezpieczeństwie śmierci - 252
Chrzest dorosłych - 255
Modlitwa w rocznicę chrztu - 257

Bierzmowanie- 259
Obrzędy bierzmowania w czasie Mszy świętej. 262
Modlitwa o dary Ducha Świętego- 270

Pokuta i pojednanie - 272
Rachunek sumienia - 278
Rachunek sumienia według Ojcze nasz - 286
Żal za grzechy i mocne postanowienie poprawy - 293
Z modlitw zawartych w obrzędach pokuty - 294
Obrzędy sakramentu - 304
Modlitwa po spowiedzi - 307
Zadośćuczynienie Bogu i bliźnim - obowiązek przebaczania - 308
Odpusty - 310
Na chwilę ciszy przed spowiedzią lub po niej - 313
Spowiadać się, czyli przyjmować sakrament pokuty - 313
Agonia: Panie, jestem zdruzgotany - 318

Namaszczenie chorych - 322
Obrzęd udzielania sakramentów choremu - 325
Modlitwy chorych - 327
Ofiarowanie Bogu siebie w cierpieniu i chorobie - 327
Poddanie się woli Boga - 328
Wezwania do Chrystusa - 330
Modlitwy nadziei - 330
Modlitwa chorych za misje - 331
Prośba za siebie i za innych - 332
Modlitwa ludzi starych - 333
Akt poświęcenia się chorych Matce Bożej Bolesnej - 334
Modlitwa chorego w obliczu śmierci - 334
Modlitwy przy konających - 335

Kapłaństwo - 343
Modlitwy za kapłanów - 344
Modlitwa św. Piusa X o godnych kapłanów - 344
Modlitwa Piusa XII o powołania kapłańskie - 345
Modlitwa Pawia VI o powołania kapłańskie i zakonne - 347

Małżeństwo - 349
Obrzędy sakramentu małżeństwa - 351
W czasie Mszy świętej - 351
Poza Mszą świętą - 359
Jubileusz małżeństwa - 360
Na chwilę refleksji - 361
Małżeństwo - 361
Zgodzić się na swoją rodzinę - 366

SAKRAMENTALIA I NIESZPORY - 371

Obrzędy pogrzebu - 373
Pierwsza forma pogrzebu - 375
Stacja pierwsza: W domu zmarłego - 375
Procesja do kościoła - 379
Stacja druga: W kościele - 382
Stacja trzecia: Przy grobie - 392
Modlitwy za zmarłych - 397
Litania za zmarłych - 397
Modlitwa za zmarłego - 399
Modlitwa za zmarłych rodziców - 400
Modlitwa za zmarłych kapłanów - 400

Pielgrzymka - 401
Rozpoczęcie pielgrzymki - 4OI
Błogosławieństwo - 402
Zakończenie pielgrzymki - 4O2

Nieszpory na niedziele i święta - 403

ROK LITURGICZNY - 417

Wprowadzenie - 419

Adwent - 421
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny - 426

Okres Bożego Narodzenia - 427
Uroczystość Narodzenia Pańskiego - 427
Wigilia w rodzinie - 429
Modlitwy na czas świąteczny - 431
Adoracja przy żłóbku - 433
Św. Szczepana pierwszego męczennika - 435
Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa - 436
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki - 437
Modlitwa o pokój - 438
Modlitwa na Nowy Rok - 439
Uroczystość Objawienia Pańskiego - 440
Święto Chrztu Pańskiego - 441

Okres zwykły w roku - 442
Święto Ofiarowania Pańskiego - 442

Okres Wielkiego Postu - 444
Przepisy postne - 447
Środa Popielcowa - 448
Modlitwy na czas Wielkiego Postu - 449
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego - 450
Niedziela Palmowa Męki Pańskiej - 451

Święte Triduum Paschalne - 452
Msza Wieczerzy Pańskiej - 453
Wielki Piątek Męki Pańskiej - 454
Jeżeli Syn umarł za ciebie - 456
Wielka Sobota - 457
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego - 458
Wigilia Paschalna - 458
Orędzie wielkanocne - 460
Rezurekcja - 463
Śniadanie wielkanocne - 463

Okres wielkanocny - 464
Modlitwy na czas wielkanocny - 465
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski - 468
Modlitwa ku czci Królowej Polski na DI tysiąclecie - 468
Wniebowstąpienie Pańskie - 470
Zesłanie Ducha Świętego - 471
Modlitwa do Ducha Świętego - 471

Okres zwykły w roku - 474
Uroczystość Trójcy Przenajświętszej - 476
Modlitwa do Trójcy Przenajświętszej - 476
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - 477
Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa - 482
Niepokalanego Serca Maryi - 482
Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła - 484
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny - 486
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej - 487
Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny - 489
Uroczystość Wszystkich Świętych - 490
Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych - 492
Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata - 493

NABOŻEŃSTWA - 495

Adoracja Najświętszego Sakramentu - 497
Pierwszy wzór adoracji - 498
Akt wiary - 498
Akt uwielbienia - 499
Akt dziękczynienia - 499
Akt przebłagania - 501
Akt prośby - 502
Drugi wzór adoracji - 503
Akt uwielbienia - 503
Akt dziękczynienia - 505
Akt przebłagania - 507
Adoracja dla młodzieży - 508
Refleksja wprowadzająca - 508
Refleksja - 510
Modlitwa o miłość - 511
Modlitwy na czas adoracji - 512
Modlitwa św. Alfonsa Liguoriego przy nawiedzeniu Najświętszego Sakramentu - 512
Modlitwa Pawła VI do Jezusa Chrystusa - 514
Modlitwa św. Anzelma - 515
Porwij serce moje - 516
To są tez cierpienia Jezusowe - 517
Modlitwa naśladowania Chrystusa - 519
Modlitwa do Chrystusa - 520

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego- 521
Nowenna do Miłosierdzia Bożego - 521
Litania o Miłosierdziu Bożym - 528
Koronka do Miłosierdzia Bożego - 531

Kult Pana naszego Jezusa Chrystusa - 532
Litania do Najświętszego Imienia Jezus - 532
Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa - 535
Akt wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa - 538
Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa - 539
Akt poświęcenia rodziny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa - 540
Hołd Najświętszemu Sercu Jezusowemu - 542
Kult Męki Pańskiej - 543
Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana - 543
Droga krzyżowa - 545
Gorzkie żale - 561

Kult Najświętszej Maryi Panny - 572
Inwokacja - 573
Litania Loretańska do Najświętsze] Maryi Panny - 574
Pod Twoją obronę - 577
Modlitwa św. Bernarda - 578
Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny - 578
Akt poświęcenia narodu polskiego Niepokalanemu Sercu NMP - 582
Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy - 584
Wspólne prośby - 585
Wezwania dziękczynne i błagania - 587
Różaniec - 589
Rozważanie tajemnic różańcowych - 592
Apel Jasnogórski - 603
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny - 605
Modlitwy do Najświętszej Maryi Panny - 613
Maryjo, imię Twoje - 613
Okaż się nam Matką - 614
Błogosławionaś, któraś uwierzyła - 614
O Matko i Pani nasza - 616
Matko Kościoła - 6l8
Maryjo, Królowo Polski - 619
Modlitwa do Maryi o wytrwanie - 620
Modlitwa do Matki Pięknej Miłości - 621
Modlitwa do Najświętszej Panny - 621
Boże, dzięki Ci składamy - 623

Kult świętych - 624
Litania do św. Józefa - 624
Modlitwa do św. Józefa - 626
Litania do Wszystkich Świętych - 627
Modlitwa do świętych polskich - 634
Modlitwy do świętych patronów - 636
Do św. Wojciecha - 636
Do św. Stanisława biskupa - 637
Do św. Stanisława Kostki - 638
Do św. Antoniego z Padwy - 639
Do św. Judy Tadeusza, opiekuna w ciężkim położeniu - 641
Modlitwa do swego patrona - 643

PIEŚNI RELIGIJNE - 645

I. Pieśni na Adwent - 647
Archanioł Boży Gabryjel - 647
Błogosławiona jesteś, Maryjo - 647
Boże wieczny, Boże żywy - 648
Po upadku człowieka grzesznego - 648
Spuśćcie nam na ziemskie niwy - 648
Zdrowaś bądź, Maryja - 649

II. Pieśni na Boże Narodzenie - 650
Ach, ubogi żłobie - 650
Ach, witajże, pożądana - 650
Anioł pasterzom mówił - 651
Bóg się rodzi - 652
Bracia, patrzcie jeno - 652
Cicha noc, święta noc - 653
Dlaczego dzisiaj - 654
Do szopy, hej, pasterze - 654
Dzisiaj w Betlejem - 655
Gdy się Chrystus rodzi - 655
Jezus malusieńki - 656
Jezusa narodzonego - 657
Lulajże, Jezuniu - 657
Mędrcy świata, monarchowie - 658
Mizerna, cicha - 659
Narodził się Jezus Chrystus - 659
Niepojęte dary dla nas daje - 660
Nowy rok bieży - 660
O gwiazdo betlejemska - 661
Pan z nieba i z łona - 661
Pasterze mili, coście widzieli - 662
Pójdźmy wszyscy do stajenki - 662
Przybieżeli do Betlejem pasterze - 663
Przystąpmy do szopy - 663
Rozkwitnęła się Lilija - 664
Tryumfy Króla niebieskiego - 664
W dzień Bożego Narodzenia - 664
Wesołą nowinę - 665
Wśród nocnej ciszy - 665
W żłobie leży - 666
Z narodzenia Pana - 667
Z nieba wysokiego - 667

III. Pieśni na Wielki Post - 668
Ach, mój Jezu - 668
Bądź mi litościw - 669
Idziesz przez wieki - 671
Jezu Chryste, Panie miły - 671
Krzyżu Chrystusa - 672
Krzyżu, mój krzyżu - 672
Krzyżu święty nade wszystko - 673
Ludu, mój ludu - 675
Ogrodzie Oliwny - 676
O Krwi najdroższa - 676
Plączcie, anieli - 677
Pozwól mi Twe męki śpiewać - 677
Rozmyślajmy dziś - 678
Stała Matka boleściwa - 680
Wisi na krzyżu - 681
W krzyżu cierpienie - 682
Zawitaj, Ukrzyżowany - 682

IV. Pieśni na Wielki Tydzień - 683
Niedziela Palmowa - 683
Hosanna Synowi Dawidowemu - 683
Chrystus Wodzem - 683
Króluj nam, Chryste- 684
Wjeżdża Król nasz - 684

V. Triduum Paschalne- 685
Wielki Czwartek: Msza Wieczerzy Pańskiej - 685
Sław, jeżyku, tajemnicę - 685
Wielki Piątek - 686
Oto drzewo Krzyża - 686
Wielbimy Krzyż Twój - 686
Odszedł Pasterz od nas - 686
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego - 687
Procesja rezurekcyjna - 687
Sekwencja: Niech w święto radosne - 688

VI. Pieśni wielkanocne - 689
Alleluja, biją dzwony - 689
Alleluja! Jezus żyje! - 689
Chrystus zmartwychwstań jest - 690
Nie zna śmierci - 691
Otrzyjcie już łzy, płaczący - 691
Przez Twoje święte - 692
Wesel się, Królowo miła - 692
Wesoły nam dzień - 692
Wstał Pan Chrystus - 694
Złóżcie troski - 695
Zwycięzca śmierci - 695
Wniebowstąpienie Pańskie - 696
Chrystus Pan w niebo wstępuje - 696
Zesłanie Ducha Świętego - 697
O Stworzycielu Duchu, przyjdź - 697
Pamiątkę dnia świątecznego - 698
Przybądź, Duchu Święty - 698

VII. Pieśni eucharystyczne - 699
Akty uwielbienia - 699
Bądźże pozdrowiona - 700
Chwalmy niewysłowiony - 701
Chwała i dziękczynienie - 701
Ciebie, Boga, wysławiamy - 702
Cóż Ci, Jezu, damy - 703
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz - 704
Gdzie miłość wzajemna - 705
Idzie, idzie Bóg prawdziwy - 705
Ja wiem, w kogo ja wierzę - 705
Jeden chleb - 706
Jezusa ukrytego - 706
Już gościsz, Jezu - 707
Kłaniam się Tobie - 707
O mój Jezu w Hostii skryty - 708
O zbawcza Hostio - 708
Przed tak wielkim Sakramentem - 708
Panie, pragnienia - 709
Pan Jezus już się zbliża - 709
Pan wieczernik przygotował - 710
Pan zstąpił z nieba - 711
Panie dobry jak chleb - 711
Pójdźcie błogosławić Pana - 712
Pójdź do Jezusa - 712
Przyjdźcie do mnie wszyscy - 713
Radośnie Panu hymn śpiewajmy - 713
Twoja cześć, chwała - 714
U drzwi Twoich - 715
Upadnij na kolana - 716
Witam Cię, witam - 716
Zbliżam się w pokorze - 717
Zróbcie Mu miejsce - 718

VIII. Pieśni do Serca Pana Jezusa - 719
Jezu, miłości Twej - 719
Każda żyjąca dusza - 72O
Kiedyś, o Jezu - 720
Kochajmy Pana - 721
Na Twojej, Chryste - 721
Nazareński śliczny kwiecie - 722
Niech dziś z naszych serc i dusz - 722
Nie opuszczaj nas - 723
O, nie wysłowione szczęście - 723
O Serce Jezusa - 724
Pobłogosław, Jezu drogi - 724
Przygotuję Ci serce, o Chryste - 725
Serce Twe, Jezu - 725
Twemu Sercu cześć składamy - 726
Witaj, krynico - 726
Wszystko Tobie oddać pragnę - 727
Z tej biednej ziemi - 727

IX. Pieśni do Matki Bożej - 728
Anielską pieśń - 728
Biedny, kto Ciebie - 728
Bogurodzica, Dziewica - 729
Była cicha - 729
Chwalcie, łąki umajone - 730
Ciebie na wieki - 730
Cześć Maryi - 731
Do Ciebie, Matko - 731
Do serca Twego, Pani świata - 731
Do Twej dążym kaplicy - 732
Gdy trwoga nas ogarnie - 732
Gwiazdo śliczna, wspaniała - 733
Gwiazdo zaranna - 733
Idźmy, tulmy się jak dziatki - 733
Jak szczęśliwa Polska cała - 734
Jasnogórska można Pani - 734
Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką - 735
Już od rana rozśpiewana - 736
Królowej Anielskiej śpiewajmy - 736
Matko Królowo, nadziejo w niedoli - 737
Matko Najświętsza - 737
Matko niebieskiego Pana - 738
Matko Pocieszenia - 738
Matko Pomocy Nieustającej - 739
My chcemy Boga - 739
Nie opuszczaj nas - 740
Nie płacz już, dziecino - 741
Od jutrzenki - 741
O, której berła - 742
O Maryjo, moja radość - 742
O Maryjo, przyjm w ofierze - 743
Otocz pomocą - 743
Panie, w ofierze - 744
Pieśnią wesela witamy - 745
Pod sztandarem Twym stajemy - 745
Po górach, dolinach - 746
Pomnij, Mario - 747
Serdeczna Matko - 747
Weź w swą opiekę - 748
Witaj, gwiazdo morska - 748
Witaj, Królowo, Matko litości - 749
Witaj, Mario, śliczna Pani - 749
Witaj, Królowo nieba i Matko litości - 750
Witaj, święta i poczęta niepokalanie - 750
Zawitaj, Królowo różańca świętego - 751
Zawitaj, Matko różańca świętego - 751
Z dawna Polski Tyś Królową - 752
Zdrowaś, Maryja - 752

X. Pieśni do św. Józefa - 753
Duszo moja - 753
Józefie, święty patronie - 754
O Józefie ukochany- 754
Szczęśliwy, kto sobie patrona - 755

XI. Pieśni do Aniołów i Świętych - 755
Aniele ziemski bez winy - 755
Barbaro święta - 756
Książę niebieski - 756
Młodości naszej patronie - 757
O Stanisławie, kwiecie wybrany - 757
Witaj, Kostko Stanisławie - 758

XII. Pieśni w różnych okolicznościach - 759
Boże, coś Polskę - 759
Boże, lud Twój - 759
Boże mocny, Boże cudów - 760
Boże, w dobroci - 761
Chwalcie Pana wszyscy - 761
Chwała bądź Bogu - 762
Gdy mnie ranna zorza budzi - 762
Jezu, Ty każesz weselić się - 762
Już słońce wschodzi ogniste - 763
Kiedy ranne wstają zorze - 763
Królu, Boże Abrahama - 76 3
Kto się w opiekę - 764
Niechaj z nami będzie Pan - 764
Ojcze z niebios - 765
Pod Twą obronę - 765
Przed oczy Twoje - 765
Święty Boże, Święty mocny - 766
Wszystkie nasze dzienne sprawy - 766

XIII. Pieśni za zmarłych - 767
Bądź mi litościw - 767
Boże, Sędzio sprawiedliwy - 767
Panie, daj zmarłym - 768
Racz wiekuiste dać odpoczywanie - 768
XIV. Śpiewy pielgrzymkowe - 768
Cały świat jest pełny Twej miłości - 768
Gdyby Bóg nie kochał nas - 769
Gdy duszę twą - 769
Gdy idziemy poprzez świat - 770
Gdy szukasz Boga - 770
Jak w uczniowskim zeszycie - 771
Jest droga - 771
Liczę na Ciebie, Ojcze - 772
Na wszystkich drogach życia - 772
Na zachód dzień się chyli - 772
Nie potrzeba szukać szczęścia - 773
On szedł w spiekocie dnia - 774
Pośród wszystkich życia trosk - 774
Pustą, samotną drogą - 775
Radością naszą jesteś Ty - 775
Radośnie żyć na świecie - 775
Szumią łany zboża - 776
Śpiewałem, o Boże - 777
Wśród licznych dróg - 777
Z Tobą zawsze - 778

Data dodania produktu: 12 maj 2010.
Poprzedni produkt Produkt 27 z 225 w kategorii Modlitewniki Następny produkt
Klienci, zakupili także:
Boże Ciało
 Boże Ciało  4,50 zł
Ważnym elementem procesji jest udział młodszych dzieci. Dziewczynki sypią kwiatki, chłopcy dzwonią dzwoneczkami... Kartonowa książeczka dla najmłodszych, opowiadająca o tym ważnym katolickim święcie. O tym wszystkim ... 
Módlmy się... za zmarłych
 Módlmy się... za zmarłych  3,00 zł
W tej książeczce zostały zebrane wszystkie znane, tradycyjne, kościelne i katolickie modlitwy za zmarłych. Poza modlitwami za poszczególnych zmarłych znajdują się: Modlitwy za zmarłych na cały tydzień, litanie za zmarłych, koronka za ... 
Błogosławieni miłosierni. Rozważania o miłosierdziu Bożym i ludzkim
 Błogosławieni miłosierni. Rozważania o ...  4,90 zł
W prezentowanym wyborze tekstów pt. Błogosławieni miłosierni czytelnik może odnaleźć wyjaśnienie, dlaczego ma naśladować Boga w Jego miłosierdziu, na czym to naśladowanie ma polegać, jakie są motywy tej postawy, jakie dobra są ... 
Modlitwa Pokuta Ofiara - Modlitewnik
 Modlitwa Pokuta Ofiara - Modlitewnik  29,90 zł
W modlitewniku są zawarte programy adoracji Najświętszego Sakramentu, programy nabożeństw, nauki zaczerpnięte z życia świętych oraz najważniejsze prawdy katechizmowe. Modlitewnik zawiera: - modlitwy, - pieśni, - koronki, - ... 
Autoportret z Guadalupe
 Autoportret z Guadalupe  29,90 zł
W książce przedstawiona jest niezwykła historia obrazu „nie malowanego ludzką ręką”. Ukazuje szerokie tło historyczne wydarzeń związanych z objawieniami Matki Bożej w Guadalupe i okoliczności towarzyszące samemu wydarzeniu. Z ... 
Kiedy serce nas oskarża. Przygotowanie do sakramentu pojednania
 Kiedy serce nas oskarża. Przygotowanie do ...  3,90 zł
Tę książeczkę szczególnie należałoby polecić osobom, które boją się spowiedzi. Zawarte w książeczce refleksje i pytania, pisane zwięzłym, precyzyjnym językiem, stanowią mały przewodnik w odkrywaniu spowiedzi jako radosnego ... 
Księgarnia Maryja w oczach Klientów:

Szczęść Boże, Pani Urszulo baaardzo dziękuję za tak błyskawiczną realizację zamówienia. Jestem szalenie zadowolona i z tytułów i z gry dla dzieci, jestem absolutnie mile zaskoczona:)) Z pewnością będę rekomendowała Państwa Wydawnictwo przyjaciołom i ich dzieciom! Pozdrawiam.

Aleksandra z Warszawy

Jestem bardzo zadowolona z obsługi w Waszym sklepie, z szybkiego i rzeczowego kontaktu e-mailowego. Książki były doskonale zapakowane. Dziękuję za dołączone drobiazgi :) Szczęść Boże.

Jolanta ze Stalowej Woli

Szczęść Boże! Dziś otrzymałam zamówione pozycje książkowe. Dziękuję za tak szybką realizację zamówienia, no i oczywiście upominek w postaci batonika - synek się ucieszył :) Z pewnością skorzystam jeszcze nie raz z oferty Państwa księgarni. Jeszcze raz najmocniej dziękuję. Życzę wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.

Anna z Białegostoku

Szczęść Boże. Bardzo serdecznie dziękuję za ekspresową przesyłkę :)) Tajemnica szczęścia jest cudowna :)) Ślicznie dziękuję za obrazki i... wafelka :)) To przemiły gest, którego nie spodziewałam się :)) Wywołało to uśmiech na moich ustach i radość w sercu :)) Pani Ulu, jest Pani cudowna:* Pozdrawiam serdecznie.

Marta z Sokółki

Witam. Przesyłkę otrzymałam i serdecznie dziękuję... bardzo mi było potrzebne wsparcie, które znalazłam w nowennie. Dziękuję. Pozdrawiam. Z Panem Bogiem.

Anna z Wielowsi
Więcej opinii...
Wysyłka
  przelew pobranie
Poczta 14 zł 17 zł
Kurier 14 zł 17 zł
Czas dostawy 1-3 dni robocze.
Wysyłamy ZA GRANICĘ. Skontaktuj się z nami!
Zamówienia na kwotę powyżej
250 zł na terenie Polski wysyłamy GRATIS!
KM na Facebooku
Płatności Online
Transferuj.pl