Uwaga! Sklep działa jako katalog produktów. Jeśli chcesz zapytać o dostępność produktu lub złożyć zamówienie - ZADZWOŃ: 720 580 900.
Boże Krówki
Wyszukiwanie
Kategorie

  W dobrej cenie:
  do 5  •  do 10  •  do 20
Producenci
Autorzy
Polityka prywatności (poufność i bezpieczeństwo transakcji)
 1. Czytając, przeglądając czy używając stronę http://ksiegarniamaryja.pl akceptujesz zasady zawarte w Polityce prywatności.
 2. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności. Każdego użytkownika serwisu oraz materiałów dostępnych w serwisie obowiązuje aktualna Polityka prywatności znajdująca się na stronie.
 3. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Właściciel serwisu nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów, użytkowników swoich serwisów i osób zapisanych na kurs.
 4. W czasie korzystania z w/w strony możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych. Wymagane jest podanie tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu lub realizacji zamówienia. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.
 5. Zapisanie się na kurs wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej autorespondera. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać subskrybentowi kolejne części kursu. Imię pozwala zwracać się do czytelników po imieniu.
 6. Twórca kursu oraz osoba polecająca zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości należy rozumieć informacje odnoszące się bezpośrednio do treści kursu, materiałów i ofert tam zamieszczonych oraz innych podobnych ofert związanych z tematyką religijną, niekomercyjne listy np. życzenia, komentarze osobiste itp.
 7. Niektóre obszary serwisów mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe (umożliwiające prawidłowe działanie serwisu) wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W każdej chwili można zablokować akceptację cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 8. Podczas realizacji transakcji przy pomocy kart płatniczych, numery kart oraz dane osobowe zamawiającego są chronione przez wysoki poziom zabezpieczeń strony płatności (przekazywane są szyfrowanym połączeniem zabezpieczonym wysokiej jakości certyfikatem SSL).
 9. Właściciel serwisu nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając pieniądze. Właściciel serwisu przykłada dużą wagę do tego, aby reklamodawcy, którzy będą tu publikować swoje reklamy byli wiarygodni, pomimo to nie może odpowiadać za ich czyny. Dane adresowe jak i szczegóły oferty każdego reklamodawcy można uznać za pewne tylko w momencie publikacji.
Pragnę zapewnić Ciebie, że Twoje dane zostaną wykorzystane tylko do komunikacji z Tobą. Oczywiście ich podanie jest absolutnie dobrowolne. Jednak bez ich uzyskania nie jest możliwy kontakt ze mną oraz nie będziesz mógł skorzystać z niektórych moich serwisów.

W każdej chwili będziesz mógł oczywiście usunąć te dane. Będziesz mógł to zrobić automatycznie, zgodnie z informacją, którą dostaniesz razem z wiadomością ode mnie. Możesz też po prostu poprosić o to w e-mailu.

Zapewniam Ciebie, że Twoje dane nie będą nikomu odstępowane, ani odsprzedawane. Szanuję Twoją prywatność.

Ja też nie cierpię SPAMU. Proszę więc, abyś tak samo jak ja, nie wykorzystywał mojego adresu e-mail do rozsyłania nie zamówionej korespondencji.

Pozdrawiam serdecznie!

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator danych osobowych
 2. Kontakt w sprawach związanych z Przetwarzaniem danych osobowych
 3. Pochodzenie danych
 4. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych
 5. Cel przetwarzania danych
 6. Przekazywanie danych osobowych
 7. Czas przetwarzania danych osobowych
 8. Przetwarzanie automatyczne i profilowanie
 9. Uprawnienia użytkownika względem własnych danych osobowych
 10. Organ nadzorczy i Skargi
 1. Administrator danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych jest RITENA Urszula Wapa, z siedzibą w Białej Podlaskiej 21-500, ul. Narutowicza 37, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Biała Podlaska pod nr 14474, NIP: 713-241-20-74, REGON: 060633282, dalej ksiegarniamaryja.pl lub Administrator.
 2. Kontakt w sprawach związanych z Przetwarzaniem danych osobowych
  1. Email: iod@ritena.pl
  2. Poczta: RITENA Urszula Wapa, ul. Narutowicza 37, 21-500 Biała Podlaska.
 3. Pochodzenie danych
  1. Dane osobowe są zbierane wyłącznie w związku z aktywnością w serwisie internetowym ksiegarniamaryja.pl. W tym w szczególności poprzez rejestrację konta użytkownika, złożenie zamówienia, zadanie pytania, subskrypcję newslettera, kontakt z biurem obsługi klienta, etc.
 4. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych
  1. Do realizacji umowy niezbędne jest podanie adresu email, telefonu, imienia, nazwiska, płci, adresu pocztowego. Brak zgody na przetwarzanie adresu email uniemożliwia zawarcie i realizację umowy. Ponadto użytkownik może podać dobrowolnie inne dane osobowe i adresowe.
  2. Dodatkowo, jeśli użytkownik wyrazi zgodę, dane gromadzone są w plikach cookies oraz zapisywane w ustawieniach przeglądarki.
  3. W myśl odrębnych przepisów prawa konieczne może być przetwarzanie innych danych np. ze względów podatkowych, czy rachunkowych.
 5. Cel przetwarzania danych
  1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania zawartej umowy, w szczególności:
   1. Świadczenia usług droga elektroniczną.
    • Rejestracji konta użytkownika.
    • Złożenia zamówienia.
    • Kontaktu pomiędzy stronami transakcji.
   2. Dokonywania płatności związanych ze złożonymi zamówieniami.
    • Wystawiania dokumentów księgowych.
   3. Kontaktu Biurem Obsługi ksiegarniamaryja.pl
    • Obsługi zgłoszeń.
    • Przyjmowania sugestii.
    • Rozpatrywania reklamacji.
    • Rozwiązywania problemów technicznych.
   4. Monitorowanie aktywności, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych oraz zarządzanie aktywnością.
   5. Dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach Administratora lub ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie aktywności użytkownika.
   6. Prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora lub usług bądź towarów osób trzecich.
   7. Kontakt w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą użytkownika - przez e-mail lub/i telefon.
  2. Dane osobowe będą też przetwarzane dla celów wynikających z odrębnych przepisów prawa w tym m.in. celów podatkowych i rachunkowych.
  3. Ze względu na prawnie uzasadniony interes ksiegarniamaryja.pl dane osobowe są przetwarzane również w celu:
   1. Zapewnienia bezpieczeństwa usług.
   2. Przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom i łamaniu regulaminu.
   3. Mediacji i rozwiązywania sporów między użytkownikami.
   4. Statystycznym, doskonalenia usług oraz prowadzenia analiz.
   5. Obsługi kontaktu z działem obsługi również w wypadku gdy nie są one związane z realizacją umowy.
   6. Archiwizacji danych.
 6. Przekazywanie danych osobowych
  1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez ksiegarniamaryja.pl oraz wybranych partnerów do realizacji wskazanych wyżej celów.
  2. Przetwarzanie danych osobowych przez partnerów technologicznych ksiegarniamaryja.pl odbywa się na podstawie umowy zapewniającej zgodność warunków przetwarzania z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.
  3. Dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym uprawnionym do ich pozyskania również na podstawie odrębnych przepisów (np. Policji, Prokuraturze, Urzędom Celnym i Skarbowym etc.).
  4. Dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne jakimi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską zgodnie z art. 26 ust. 4 Dyrektywy.
  5. Użytkownik może na własną odpowiedzialność za pośrednictwem Platformy udostępnić swoje dane osobowe innym Użytkownikom np. w celu realizacji wysyłki.
 7. Czas przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
  2. Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe w celach bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom, wyłudzeniom, a także do celów statystycznych i analitycznych przez okres do 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy.
  3. O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa (np. Ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany wzmiankowanymi przepisami w celu umożliwienia wymagań prawnych tychże przepisów.
 8. Przetwarzanie automatyczne i profilowanie
  1. Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym poprzez profilowanie w celu dopasowania zawartości strony do osobistych preferencji i zainteresowań. Zautomatyzowane przetwarzanie ani profilowanie nie będzie wywoływać żadnych skutków prawnych ani w istotny sposób wpływać na sytuację użytkownika.
 9. Uprawnienia użytkownika względem własnych danych osobowych.
  1. Każdy użytkownik ma prawo do:
   1. Dostępu do danych osobowych, które go dotyczą, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
   2. Poprawiania i uzupełniania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub nieaktualności.
   3. Usunięcia danych.
    • Jeśli żądanie usunięcia danych dotyczy danych niezbędnych do realizacji umowy może się wiązać z rozwiązaniem umowy.
   4. Ograniczenia ich przetwarzania w następujących przypadkach:
    • Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.
    • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
    • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
    • Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
   5. Przenoszenia danych - osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.
   6. Niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).
   7. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
    • W przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy celów statystycznych lub jest realizowane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację osoby.
  2. Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora:
   1. Drogą elektroniczną na adres iod@ritena.pl
   2. Na adres: RITENA Urszula Wapa, ul. Narutowicza 37, 21-500 Biała Podlaska.
   3. Osobiście w siedzibie Administratora.
  3. Administrator udziela informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, w terminie do miesiąca od otrzymania żądania. Ze względu na istotne okoliczności (m.in. ilość żądań lub stopień skomplikowania wniosku) termin może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące. Przy czym w terminie miesiąca Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą o przyczynach opóźnienia i przedłużeniu terminu.
  4. Pierwszy egzemplarz wykazu danych osobowych jest udzielany bezpłatnie, za kolejne kopie pobierana jest opłata wynikająca z kosztów administracyjnych w wysokości 40zł.
  5. Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter administrator może pobrać opłatę wynikająca z kosztów administracyjnych w wysokości 100zł, a w szczególnych wypadkach odmówić podjęcia działań.
  6. Opłaty o których mowa wyżej należy wnieść na rachunek bankowy Administratora podany w odpowiedzi na zgłoszenie. Administrator podejmie czynności po zaksięgowaniu wpływu opłaty na rachunku bankowym.
  7. Na odmowę podjęcia działań oraz opłatę przysługuje skarga do organu nadzorczego.
 10. Organ nadzorczy i Skargi
  1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest:

   Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
   ul. Stawki 2
   00-193 Warszawa
Powrót
Wysyłka
  przelew pobranie
Poczta 14 zł 17 zł
Kurier 14 zł 17 zł
Czas dostawy 1-3 dni robocze.
Wysyłamy ZA GRANICĘ. Skontaktuj się z nami!
Zamówienia na kwotę powyżej
250 zł na terenie Polski wysyłamy GRATIS!
KM na Facebooku
Płatności Online
Transferuj.pl