Uwaga! Sklep działa jako katalog produktów. Ceny nie są aktualne. Jeśli chcesz zapytać o dostępność produktu lub złożyć zamówienie - ZADZWOŃ: 720 580 900.
Boże Krówki
Wyszukiwanie
Kategorie

  W dobrej cenie:
  do 5  •  do 10  •  do 20
Producenci
Autorzy
Informacje o produkcie
Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego
Nasza cena: 12,60 zł
Kliknij aby powiększyć
Producent Wyd. Jedność
Rok wydania2005
Format12,5 x 17,5 cm
Oprawatwarda, szyta
Liczba stron240
Waga [kg]0,29
Opis Linki Recenzje
Opis produktu
Dzieło to prezentuje w prosty i interesujący sposób całość orędzia chrześcijańskiego, ukazując zagadnienia wiary chrześcijańskiej przeznaczone współczesnego człowieka.

Kompendium z odwagą podejmuje wielkie problemy współczesności, odwołując się do rozwoju nauk, roli sumienia oraz praw człowieka.

Dzieło jawi się jako aktualny, pewny i solidny sposób ukazania wiary chrześcijańskiej dzisiaj - przyjmując jakby formę dialogu między mistrzem a uczniem.

Zawiera 15 pięknych reprodukcji dzieł sztuki, pochodzących z różnych epok i stylów sztuki chrześcijańskiej, opatrzonych komentarzami, które stanowią swoiste introdukcje do poszczególnych części dzieła.

Książka może być prezentem z okazji sakramentu bierzmowania.
 
Spis treści:
 
Motuproprio - 5
Wprowadzenie - 9
 
CZĘŚĆ PIERWSZA
WYZNANIE WIARY
 
Dział pierwszy: „WIERZĘ" - „WIERZYMY" - 17
Rozdział pierwszy: CZŁOWIEK ZDOLNY PRZYJĄĆ BOGA - 19
Rozdział drugi: BÓG WYCHODZI NAPRZECIW CZŁOWIEKOWI - 20
Objawienie Boże - 20
Przekazywanie Objawienia Bożego - 22
Pismo Święte - 23
Rozdział trzeci: CZŁOWIEK ODPOWIADA BOGU - 25
Wierze - 25
Wierzymy - 26
Dział drugi: WYZNANIE WIARY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ - 29
Wierzę: Symbol Apostolski - Symbol Nicejsko-Konstantynopolitański - 31
Rozdział pierwszy: WIERZĘ W BOGA OJCA - 33
Symbole wiary - 33
„Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi" - 33
Niebo i ziemia - 39
Człowiek - 40
Upadek - 42
Rozdział drugi: WIERZĘ W JEZUSA CHRYSTUSA,
SYNA BOŻEGO JEDNORODZONEGO - 43
„I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego" - 44
„Jezus Chrystus począł się z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny" - 45
„Jezus Chrystus umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion" - 51
„Jezus Chrystus zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał" - 54
„Jezus wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego" - 55
„Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych" - 56
Rozdział trzeci: WIERZĘ W DUCHA ŚWIĘTEGO - 57
„Wierzę w Ducha Świętego" - 57
„Wierzę w święty Kościół powszechny" - 60
Kościól w zamyśle Bożym - 60
Kościół: Lud Boży, Ciało Chrystusa, świątynia Ducha Świętego - 61
Kościól jest jeden, święty, powszechny i apostolski - 63
Wierni: hierarchia, świeccy, życie konsekrowane - 67
Komunia świętych - 70
Maryja Matka Chrystusa, Matka Kościoła - 71
„Wierzę w odpuszczenie grzechów" - 72
„Wierzę w ciała zmartwychwstanie" - 72
„Wierzę w życie wieczne" - 73
„Amen" - 75
 
CZĘŚĆ DRUGA
CELEBRACJA MISTERIUM CHRZEŚCIJAŃSKIEGO
 
Dział pierwszy: EKONOMIA SAKRAMENTALNA - 81
Rozdział pierwszy: MISTERIUM PASCHALNE W CZASIE KOŚCIOŁA - 83
Liturgia - dzieło Trójcy Świętej - 83
Misterium Paschalne w sakramentach Kościoła - 84
Rozdział drugi: CELEBRACJA SAKRAMENTALNA MISTERIUM PASCHALNEGO - 86
Celebracja liturgii Kościoła - 86
Kto celebruje? - 86
Jak celebrować? - 87
Kiedy celebrować? - 88
Gdzie celebrować? - 88
Różnorodność liturgiczna a jedność misterium – 89
Dział drugi: SIEDEM SAKRAMENTÓW KOŚCIOŁA - 91
Rozdział pierwszy: SAKRAMENTY WTAJEMNICZENIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO - 93
Sakrament chrztu - 93
Sakrament bierzmowania - 96
Sakrament Eucharystii - 97
Rozdział drugi: SAKRAMENTY UZDROWIENIA - 102
Sakrament pokuty i pojednania - 103
Sakrament namaszczenia chorych - 106
Rozdział trzeci: SAKRAMENTY W SŁUŻBIE KOMUNII I POSŁANIA WIERNYCH - 108
Sakrament święceń - 108
Sakrament małżeństwa - 111
Rozdział czwarty: INNE CELBRACJE LITURGICZNE - 115
Sakramentalia - 115
Pogrzeb chrześcijański - 116
 
CZĘŚĆ TRZECIA
ŻYCIE W CHRYSTUSIE
 
Dział pierwszy: POWOŁANIE CZŁOWIEKA:
ŻYCIE W DUCHU ŚWIĘTYM - 121
Rozdział pierwszy: GODNOŚĆ OSOBY LUDZKIEJ - 123
Człowiek obrazem Boga - 123
Nasze powołanie do szczęścia - 123
Wolność człowieka - 124
Moralność uczuć - 126
Sumienie moralne - 126
Cnoty - 128
Grzech - 130
Rozdział drugi: WSPÓLNOTA LUDZKA - 132
Osoba i społeczność - 132
Uczestnictwo w życiu społecznym - 133
Sprawiedliwość społeczna – 134
Rozdział trzeci: ZBAWIENIE BOŻE: PRAWO I ŁASKA - 135
Prawo moralne - 135
Łaska i usprawiedliwienie - 137
Kościół - matka i wychowawczyni - 133
Dział drugi: DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ - 141
Księga Wyjścia - Księga Powtórzonego Prawa - Formuła katechetyczna - 143
Rozdział pierwszy: „BĘDZIESZ MIŁOWAŁ PANA BOGA SWEGO CAŁYM SWOIM SERCEM, CAŁĄ SWOJĄ DUSZĄ I CAŁYM SWOIM UMYSŁEM" - 147
Pierwsze przykazanie: Ja jestem Pan, Bóg twój.
Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną - 147
Drugie przykazanie: Nie będziesz brał imienia Pana, Boga twego nadaremno - 149
Trzecie przykazanie: Pamiętaj, abyś dzień święty święcił - 150
Rozdział drugi: „BĘDZIESZ MIŁOWAŁ SWEGO BLIŹNIEGO JAK SIEBIE SAMEGO" - 151
Czwarte przykazanie: Czcij ojca swego i matkę swoją - 151
Piąte przykazanie: Nie zabijaj - 153
Szóste przykazanie: Nie cudzołóż - 158
Siódme przykazanie: Nie kradnij - 161
Ósme przykazanie: Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźnieniu swemu - 165
Dziewiąte przykazanie: Nie pożądaj żony bliźniego twego - 167
Dziesiąte przykazanie: Ani żadnej rzeczy, która jego jest - 168
 
CZĘŚĆ CZWARTA
MODLITWA CHRZEŚCIJAŃSKA
 
Dział pierwszy: MODLITWA W ŻYCIU CHRZEŚCIJAŃSKIM - 175
Rozdział pierwszy: OBJAWIENIE MODLITWY - 177
W Starym Testamencie - 177
W pełni czasów - 179
W czasie Kościoła - 180
Rozdział drugi: TRADYCJA MODLITWY - 182
U źródeł modlitwy - 182
Droga modlitwy - 182
Przewodnicy modlitwy - 183
Rozdział trzeci: ŻYCIE MODLITWY - 184
Formy modlitwy - 184
Walka modlitwy - 185
Dział drugi: MODLITWA PAŃSKA: OJCZE NASZ - 187
Ojcze nasz - 187
„Streszczenie całej Ewangelii" - 189
„Ojcze nasz, któryś jest w niebie" - 189
Siedem próśb - 191
 
DODATEK - 197
 
A) Modlitwy wspólne - 199
B) Prawdy nauki katolickiej - 216
Indeks analityczny - 218


Data dodania produktu: 09 luty 2016.
Poprzedni produkt Produkt 285 z 430 w kategorii Droga wiary Następny produkt
Podobne produkty
Katechizm Kościoła Katolickiego - duży format, oprawa miękka
 Katechizm Kościoła Katolickiego - duży format, ... 
Autorytatywny i jednolity wykład prawd wiary i moralności - Katechizm Kościoła Katolickiego, pierwszy po Katechizmie Soboru Trydenckiego (1566). Został opracowany po Soborze Watykańskim II. Dzieło przedstawia w sposób uporządkowany ... 
Katechizm Kościoła Katolickiego - duży format, oprawa twarda
 Katechizm Kościoła Katolickiego - duży format, ... 
Treść ujęta w nowy sposób odpowiada na pytania naszej epoki. Katechizm nie jest dokumentem magisterium Kościoła w tym samym sensie co np. encyklika czy konstytucja apostolska - zawiera bowiem prawdy już gdzie indziej podane i wyjaśnione, ... 
Katechizm Kościoła Katolickiego - mały format, oprawa miękka
 Katechizm Kościoła Katolickiego - mały format, ... 
Jednolity i autorytatywny wykład  prawd wiary i moralności - Katechizm Kościoła Katolickiego , pierwszy po Katechizmie Soboru Trydenckiego (1566). Został opracowany po Soborze Watykańskim II. Dzieło przedstawia wiernie i w sposób ... 
Katechizm Kościoła Katolickiego - mały format, oprawa twarda
 Katechizm Kościoła Katolickiego - mały format, ... 
Autorytatywny i jednolity wykład prawd wiary i moralności - Katechizm Kościoła Katolickiego, pierwszy po Katechizmie Soboru Trydenckiego (1566). Został opracowany po Soborze Watykańskim II. Dzieło przedstawia w sposób uporządkowany ... 
Klienci, zakupili także:
365 dni z Biblią
 365 dni z Biblią 
Z tą książką każdy z 365 dni roku będzie wyjątkowy, bo przeżyty ze Słowem Pana. To drogowskaz, który wskaże nam drogę każdego dnia. 365 dni z Biblią ma być biblijną katechezą wiary chrześcijańskiej, a przede wszystkim ... 
Diabeł i egzorcyzm
 Diabeł i egzorcyzm 
W każdym pokoleniu można napotakać zjawiska niewytłumaczalne naturalnie, powodowane przez złe duchy. W niniejszej książce egzorcysta i inne autorytety mówią prawdę o szatanie. Publikacja zawiera tłumaczenie wybranych artykułów z ... 
Katechizm Kościoła Katolickiego - duży format, oprawa twarda
 Katechizm Kościoła Katolickiego - duży format, ... 
Treść ujęta w nowy sposób odpowiada na pytania naszej epoki. Katechizm nie jest dokumentem magisterium Kościoła w tym samym sensie co np. encyklika czy konstytucja apostolska - zawiera bowiem prawdy już gdzie indziej podane i wyjaśnione, ... 
Symbole liturgiczne
 Symbole liturgiczne 
Ta mała broszurka traktuje o symbolach liturgicznych. Zawiera wyjaśnienia i opis szat, insygniów i gestów liturgicznych oraz sprzętów kościelnych. Jest ilustrowana. 
Co czynię ze skarbem mego życia? Rachunek sumienia dla młodzieży
 Co czynię ze skarbem mego życia? Rachunek ... 
Pomocą na drodze własnego doskonalenia się jest wrażliwość moralna, czyli odróżnianie zachowań, które pozwalają się rozwijać, od tych, które prowadzą do kryzysu. Pomocą jest też poczucie grzechu, czyli świadomość tego, że ... 
Królowa Różańca Świętego nr 14
 Królowa Różańca Świętego nr 14 
Ostatni dogmat? Pani Wszystkich Narodów – Stanisława Gamrat 7 października 1945 roku, w święto Królowej Różańca, Ida miała objawienie: „Widzę Chiny z czerwoną flagą!”. Wizja wypełniła się już cztery lata ... 
Księgarnia Maryja w oczach Klientów:

Bardzo dziękuję za przesyłkę i upominki. Pozdrawiam

Hanna z Wyszkowa

Dziękuję bardzo za przesyłkę która zjawiła się w naszym domu bardzo szybko. W przyszłości zapewne będę korzystała z waszych usług i polecała Was moim znajomym. Pozdrawiam.

Anna z Bolkowa

Pięknie dziękuję za szybkie zrealizowanie zamówienia. Zakupy u WAS to sama przyjemność. Dziękuję za miłe sercu upomnki. Pozdrawiam cieplutko :)

Irena z Cieszanowa

Szczęść Boże. Bardzo dziękuję za przesyłke, która dotarła do mnie dziś. Zawartość sprawiła mi dużą i miłą niespodziankę :) Serdecznie pozdrawiam i dołączam dar modlitwy.

s. Ewa z Bolesławca

Dziękuję za udaną transakcję. Jestem bardzo zadowolona z zamówionego produktu. Pozdrawiam.

Bożena z Rudy Śląskiej
Więcej opinii...
Wysyłka
  przelew pobranie
Poczta 14 zł 17 zł
Kurier 14 zł 17 zł
Czas dostawy 1-3 dni robocze.
Wysyłamy ZA GRANICĘ. Skontaktuj się z nami!
Zamówienia na kwotę powyżej
250 zł na terenie Polski wysyłamy GRATIS!
KM na Facebooku
Płatności Online
Transferuj.pl