Uwaga! Sklep działa jako katalog produktów. Ceny nie są aktualne. Jeśli chcesz zapytać o dostępność produktu lub złożyć zamówienie - ZADZWOŃ: 720 580 900.
Boże Krówki
Wyszukiwanie
Kategorie

  W dobrej cenie:
  do 5  •  do 10  •  do 20
Producenci
Autorzy
Informacje o produkcie
Dzieje Polski
Nasza cena: 49,00 zł
Kliknij aby powiększyć
Producent Wyd. Polwen
Autor Jan Paweł II
Opracowanieks. Andrzej Zwoliński
Rok wydania2011
Format16,5 x 23,5 cm
Oprawatwarda, szyta
Liczba stron380
Waga [kg]0,70
Opis Linki Recenzje
Opis produktu
Proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię „Polska”, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością. (Jan Paweł II, Kraków, 10 czerwca 1979)

Dzieje narodu zasługują na właściwą ocenę wedle tego, co wniósł o­n w rozwój człowieka i człowieczeństwa, w jego świadomość, serce, sumienie. To jest najgłębszy nurt kultury. To jej najmocniejszy zrąb. To jej rdzeń i siła.

„(…) Otóż nie sposób zrozumieć dziejów Narodu polskiego - tej wielkiej tysiącletniej wspólnoty, która tak głęboko stanowi o mnie, o każdym z nas - bez Chrystusa. Jeślibyśmy odrzucili ten klucz dla zrozumienia naszego Narodu, narazilibyśmy się na zasadnicze nieporozumienie. Nie rozumielibyśmy samych siebie. Nie sposób zrozumieć tego Narodu, który miał przeszłość tak wspaniałą, ale zarazem tak straszliwie trudną – bez Chrystusa”.
(Jan Paweł II, Warszawa, Plac Zwycięstwa, 2 czerwca 1979)

Spis treści:

SENS HISTORII - 7
PRASŁOWIANIE - 11

966: CHRZEST POLSKI - 13
997: ŚMIERĆ ŚW. WOJCIECHA - 16
992-1025: BOLESŁAW CHROBRY - 19
1000: ZJAZD GNIEŹNIEŃSKI - 21
1034: ŚMIERĆ ŚW. ANDRZEJA ŚWIERADA - 24
1044: ZAŁOŻENIE OPACTWA TYNIECKIEGO - 27
1079: MĘCZEŃSTWO ŚW. STANISŁAWA - 29
1140: EWANGELIZACJA POMORZA - 33
1182: ŚMIERĆ BŁ. BOGUMIŁA, BISKUPA I PUSTELNIKA - 35
1222: PRZYBYCIE CYSTERSÓW DO MOGIŁY - 37
1241: BITWA Z TATARAMI POD LEGNICĄ - 39
1243: ŚMIERĆ ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ - 42
1257: ŚMIERĆ ŚW. JACKA ODROWAŻA - 45
1259-1260: DRUGI NAJAZD TATARSKI - 47
1292: ŚMIERĆ ŚW. KINGI - 49
1364: ZAŁOŻENIE AKADEMII KRAKOWSKIEJ - 56
1367: UTWORZENIE ORGANIZACJI KOŚCIELNEJ NA RUSI HALICKIEJ - 60
1382: ZAŁOŻENIE SANKTUARIUM
JASNOGÓRSKIEGO - 63
1387: CHRZEST LITWY - 67
1397: FUNDACJA WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM ...... 70
1399: ŚMIERĆ ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ - 73
1407: NAJSTARSZY ZACHOWANY ODPIS PIEŚNI BOGURODZICA - 77
1415: WYSTĄPIENIE PAWŁA WŁODKOWICA
NA SOBORZE W KONSTANCJI - 80
1473: ŚMIERĆ ŚW. JANA Z KĘT - 83
1484: ŚMIERĆ ŚW. KAZIMIERZA - 84
1484: ŚMIERĆ ŚW. JANA Z DUKLI - 88
1485: ŚMIERĆ MICHAŁA GIEDROYCIA,
ZWANEGO BŁOGOSŁAWIONYM - 91
1485: ŚMIERĆ BŁ. KS. STANISŁAWA KAZIMIERCZYKA - 95
1543: DE REYOLUTIONIBUS ORBIUM COELESTIUM MIKOŁAJA KOPERNIKA - 97
1579: ZAŁOŻENIE UNIWERSYTETU WILEŃSKIEGO STEFANA BATOREGO - 99
1596: UNIA BRZESKA - 101
1596: PRZENIESIENIE STOLICY POLSKI DO WARSZAWY- 105
1597: KAZANIA SEJMOWE'KS. PIOTRA SKARGISJ - 108
1602: FUNDACJA SANKTUARIUM W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ - 110
1613: ŚMIERĆ BŁ. REGINY PROTMANN - 113
1619: ŚMIERĆ Ś W. MELCHIORA GRODZIECKIEGO - 115
1620: ŚMIERĆ ŚW JANA SARKANDRA - 117
1645: „COLLOOJJIUM CHARITATIYUM" - 120
1655: OBRONA JASNEJ GÓRY PRZED SZWEDAMI - 122
1656: ŚLUBY LWOWSKIE JANA KAZIMIERZA - 125
1657: MĘCZEŃSTWO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI - 129
1683: ODSIECZ WIEDEŃSKA - 133
1740: ZAŁOŻENIE PRZEZ KS. STANISŁAWA
KONARSKIEGO COLLEGIUM NOBILIUM - 136
1741: ŚMIERĆ BŁ. O. RAFAŁA CHYLIŃSKIEGO - 137
1773: POWOŁANIE KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ - 140
1787: PRZYBYCIE ŚW KLEMENSA DWORZAKA
DO POLSKI - POCZĄTEK OBECNOŚCI REDEMPTORYSTÓW W POLSCE - 142
1791: KONSTYTUCJA 3 MAJA - 145
1795: TRZECI ROZBIÓR POLSKI - 148
1816: ZAŁOŻENIE PRZEZ STANISŁAWA STASZICA HRUBIESZOWSKIEGO TOWARZYSTWA ROLNICZEGO - 150
1836: POWSTANIE KONGREGACJI ZMARTWYCHWSTAŃCÓW - 152
1840: ŚMIERĆ BOGDANA JAŃSKIEGO - 154
1842: ZAŁOŻENIE ADAMPOLA, OSADY POLSKICH EMIGRANTÓW W TURCJI - 156
1863: POWSTANIE STYCZNIOWE - 158
1871: ŚMIERĆ BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO - 160
1873: ŚMIERĆ KS. HIERONIMA KAJSIEWICZA - 162
1874: MĘCZEŃSTWO UNITÓW W PRATULINIE - 164
1875: POWSTANIE ZGROMADZENIA SIÓSTR NAZARETANEK - 166
1883: ŚMIERĆ CYPRIANA KAMILA NORWIDA - 169
1886: ŚMIERĆ O. PIOTRA SEMENENKI CR - 174
1895: POWSTANIE „PRZEWODNIKA KATOLICKIEGO” - 176
1895: ŚMIERĆ BŁ. ABPA ZYGMUNTA SZCZĘSNEGO FELIŃSKIEGO - 178
1899: ŚMIERĆ BŁ. M. MARII ANGELI TRUSZKOWSKIEJ - 180
1900: POSTAWIENIE KRZYŻA NA GIEWONCIE - 182
1901: POŚWIĘCENIE BUDYNKU SEMINARIUM DUCHOWNEGO W KRAKOWIE - 184
1902: ŚMIERĆ BŁ. MARII OD PANA JEZUSA DOBREGO PASTERZA (FRANCISZKI
SIEDLISKIEJ) - 187
1904: PROTEST MICHAŁA DRZYMAŁY ZE WSI PODGRADOWICE PRZECIW ANTYPOLSKIEJ
USTAWIE (WÓZ DRZYMAŁY) - 190
1907: ŚMIERĆ ŚW. O. RAFAŁA KALINOWSKIEGO - 192
1911: ŚMIERĆ BŁ. MARCELINY DAROWSKIEJ - 195
1911: POWSTANIE HARCERSTWA POLSKIEGO - 197
1912: ŚMIERĆ BŁ. O. JANA BEYZYMA - 199
1914: MĘCZEŃSKA ŚMIERĆ BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY - 201
1916: ŚMIERĆ ŚW. BRATA ALBERTA - 203
1916: ŚMIERĆ BŁ. O. HONORATA KOŹMIŃSKIEGO - 205
1917: UKOŃCZENIE BUDOWY MIEJSKICH ZAKŁADÓW SANITARNYCH W KRAKOWIE - 209
1918: POWSTANIE KATOLICKIEGO
UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO - 211
1920: CUD NAD WISŁĄ - 213
1920: ŚMIERĆ KAPELANA KS. IGNACEGO SKORUPKI W BITWIE WARSZAWSKIEJ - 215
1920: ZAŁOŻENIE ZGROMADZENIA SIÓSTR LORETANEK - 217
1920: POWSTANIE ZGROMADZENIA SIÓSTR URSZULANEK - 219
1920: ŚMIERĆ BŁ. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO - 221
1921: POWSTANIE ZGROMADZENIA ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA - 223
1921: ODZYSKANIE PRZEZ ABPA ADAMA STEFANA SAPIEHĘ BUDYNKU SEMINARIUM DUCHOWNEGO - 225
1922: ŚMIERĆ BŁ. ANIELI SALAWY - 227
1922: POWSTANIE „RYCERZA NIEPOKALANEJ” - 229
1923: ŚMIERĆ BŁ. ABPA JÓZEFA
BILCZEWSKIEGO - 231
1924: ŚMIERĆ ŚW. BPA JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA - 234
1925: UTWORZENIE GROBU NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA W WARSZAWIE - 237
1926: PRAWA MIEJSKIE DLA NOWEJ GDYNI - 239
1926: ZAŁOŻENIE KATOLICKIEGO TYGODNIKA „NIEDZIELA” - 240
1926: ŚMIERĆ BŁ. M. KOLUMBY GABRIEL - 243
1927: ŚMIERĆ BŁ. BPA JERZEGO MATULEWICZA - 244
1931: ŚMIERĆ SŁUGI BOŻEGO KS. IGNACEGO KŁOPOTOWSKIEGO - 247
1932: ODSŁONIĘCIE W POZNANIU POMNIKA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA - 249
1935: ŚMIERĆ BŁ. S. MARII KARŁOWSKIEJ - 251
1938: ŚMIERĆ ŚW. S. FAUSTYNY KOWALSKIEJ - 253
1939: ŚMIERĆ ŚW. M. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ - 255
1939: WYBUCH II WOJNY ŚWIATOWEJ - 258
1939: „BYDGOSKA NIEDZIELA” - 262
1939: OBRONA WESTERPLATTE - 264
1939: „PELPLIŃSKA JESIEŃ” - 266
1940: ŚMIERĆ BŁ. S. BERNARDYNY MARII JABŁOŃSKIEJ - 267
1940: ZBRODNIA KATYŃSKA - 269
1940: BITWA POD NARWIKIEM I POCZĄTEK WALK ŻOŁNIERZY POLSKICH PRZY BOKU SIŁ ALIANCKICH - 271
1940: POCZĄTEK DEPORTACJI POLAKÓW
NA WSCHÓD - 273
1940: ATAK NA DUCHOWIEŃSTWO DIECEZJI CHEŁMIŃSKIEJ - 275
1940: WYWÓZKI POLSKICH KSIĘŻY DO DACHAU - 277
1940: POWSTANIE OBOZU KONCENTRACYJNEGO AUSCHWITZ-BIRKENAU - 279
1941: ZAŁOŻENIE OBOZU ŚMIERCI W MAJDANKU - 282
1941: ŚMIERĆ ŚW. O. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO - 284
1942: ŚMIERĆ W KOMORZE GAZOWEJ AUSCHWITZ ŚW. S. TERESY BENEDYKTY
OD KRZYŻA (EDYTY STEIN) - 287
1942: ŚMIERĆ BŁ. S. SANCJI JANINY SZYMKOWIAK - 289
1943: ŚMIERĆ W DACHAU BŁ. BPA MICHAŁA KOZALA - 291
1943: LIKWIDACJA GETTA WARSZAWSKIEGO - 293
1943: RZEŹ NA WOŁYNIU - 295
1943: MĘCZEŃSTWO 11 NAZARETANEK W NOWOGRÓDKU - 297
1943: MĘCZEŃSTWO DUCHOWNYCH I ŚWIECKICH - 299
1943: LIST PASTERSKI KSIĘCIA METROPOLITY KRAKOWSKIEGO, ABPA ADAMA STEFANA
SAPIEHY, DO POLAKÓW WYWIEZIONYCH NA PRZYMUSOWE ROBOTY
DO III RZESZY - 301
1944: BITWA POD MONTE CASSINO - 303
1944: POWSTANIE WARSZAWSKIE - 306
1945: ŚMIERĆ W DACHAU BŁ. KS. STEFANA WINCENTEGO FRELICHOWSKIEGO - 309
1945: ZAKOŃCZENIE II WOJNY ŚWIATOWEJ - 312
1946: ŚMIERĆ BŁ. M. BOLESŁAWY LAMENT - 315
1946: POWSTANIE DUSZPASTERSTWA POLSKIEGO W NIEMCZECH - 317
1946: POWSTANIE POLSKIEGO SEMINARIUM W PARYŻU - 319
1946: POGROM ŻYDÓW W KIELCACH - 321
1948: ŚMIERĆ BŁ. KS. JANA BALICKIEGO - 322
1949: POWSTANIE UNIWERSYTETU IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU - 324
1953: UWIĘZIENIE PRYMASA POLSKI,
KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO - 326
1956: „POZNAŃSKI CZERWIEC” - 327
1956: UWOLNIENIE PRYMASA POLSKI Z WIĘZIENIA - 329
1957: PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ - 331
1963: KORONACJA FIGURY MATKI BOŻEJ LUDŹMIERSKIEJ - 335
1966: OBCHODY MILLENIUM CHRZTU POLSKI - 336
1971: POCZĄTEK WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ W NOWEJ HUCIE-MISTRZEJOWICACH - 338
1973: POŚWIĘCENIE RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE NIEPOKALANEJ MATCE KOŚCIOŁA - 341
1974: ŚMIERĆ STANISŁAWY LESZCZYŃSKIEJ - 343
1977: KONSEKRACJA KOŚCIOŁA W NOWEJ HUCIE-BIEŃCZYCACH - 345
1978: WYBÓR KARD. KAROLA WOJTYŁY NA PAPIEŻA - 347
1980: POWSTANIE NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” - 349
1981: ŚMIERĆ PRYMASA TYSIĄCLECIA, KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO - 352
1981: USTANOWIENIE PAPIESKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W KRAKOWIE - 354
1981: STAN WOJENNY - 356
1984: ŚMIERĆ MĘCZEŃSKA BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI - 358
1989: NARODZINY III RZECZYPOSPOLITEJ - 360
2000: POLSKI DZIEŃ JUBILEUSZOWY - 362
2004: WSTĄPIENIE POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ - 364
2 kwietnia 2005: ŚMIERĆ JANA PAWŁA II - 367
Data dodania produktu: 07 czerwiec 2011.
Poprzedni produkt Produkt 9 z 25 w kategorii Jan Paweł II Następny produkt
Klienci, zakupili także:
Żywot i bolesna Męka Pana naszego, Jezusa Chrystusa i Najświętszej Matki Jego Maryi wraz z Tajemnicami Starego Przymierza
 Żywot i bolesna Męka Pana naszego, Jezusa ... 
W przeciwieństwie do innych wydań niniejsza publikacja nie zawiera żadnych skrótów. Książka ta zyskała wielokrotnie imprimatur Kościoła Św. Jest uważana za jedną z najlepszych po Piśmie Św., tłumaczona na wiele języków, ... 
Trafiona przez piorun
 Trafiona przez piorun 
Jeśli ktoś z Was wątpi albo sądzi, jakoby Bóg nie istniał i że życie po śmierci to dobry materiał dla twórców filmów, lub jesli ktoś uważa, jakoby wraz ze śmiercią wszystko się skończyło, niech raczy przeczytać to ... 
Księgarnia Maryja w oczach Klientów:

Bardzo dziękuję Wam za rzetelność usług, której doświadczyłem w kontakcie z Wami. Tym, co mnie skierowało na kontakt z nieznaną mi wcześniej "Księgarnią Maryja", była atrakcyjna cena poszukiwanych przeze mnie książek. Serdeczna atmosfera i solidność, z jakimi zostałem obsłużony, stawiają Waszą Księgarnię w czołówce katolickich instytucji świadczących usługi handlowe przez Internet.

ks. Jan z Archidiecezji krakowskiej

Szczęść Boże Pani Urszulo! Serdecznie dziekuję za przesłanie książek. Przesyłkę odebrałam dzisiaj, wszystko dobrze, książki w porządku. Dziękuję też za miłą niespodziankę, oglądając książki zjadłam grześka. Dziękuję za obrazki. Nie wszystkie księgarnie taką miłą atmosferę stwarzają swoim klientom. Z serca dziękuję i pozdrawiam. Z Bogiem.

Lidia z Piły

Szybkie odpowiedzi na pytania, szybka przesyłka, zrealizowana bez zarzutu a ponadto z niespodzianką! Polecam.

Karolina ze Ścinawki Dolnej

Witam, chciałam serdecznie podziękować i wyrazić swoją jak najbardziej pozytywną opinię o Państwa obsłudze. Zamówienie dotarło do mnie bardzo szybko, szybciej niż się spodziewałam :) Dziękuję również za telefoniczne potwierdzenie mojego zamówienia, co więcej przez bardzo miłą osobę. A ten mały słodki upominek dołączony do zamówionej książki, to również bardzo miły gest z Państwa strony ;) Pozdrawiam serdecznie. Z Bogiem.

Agnieszka z Jejkowic

Szczęść Boże. Bardzo dziękuję za przesyłke, która dotarła do mnie dziś. Zawartość sprawiła mi dużą i miłą niespodziankę :) Serdecznie pozdrawiam i dołączam dar modlitwy.

s. Ewa z Bolesławca
Więcej opinii...
Wysyłka
  przelew pobranie
Poczta 14 zł 17 zł
Kurier 14 zł 17 zł
Czas dostawy 1-3 dni robocze.
Wysyłamy ZA GRANICĘ. Skontaktuj się z nami!
Zamówienia na kwotę powyżej
250 zł na terenie Polski wysyłamy GRATIS!
KM na Facebooku
Płatności Online
Transferuj.pl